Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

2021 metai

Informacija atnaujinta 2021-05-28 11:38:24

Dėl teisinio reguliavimo, pagal kurį neišmokamas pareigūnų ir karių valstybinės pensijos dydžių skirtumas, susidaręs ją perskaičiavus po ekonomikos krizės, atitikties Konstitucijai

LVAT 2021 m. balandžio 21 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. eA-854-1062/20211 nutarė kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar  Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymas (TAR, 2015-07-07, Nr. 2015-11101) tiek, kiek jame nenustatyta valstybinių pensijų mokėjimą administruojančios įstaigos pareiga perskaičiuoti asmens valstybinę pensiją, kai neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimas lemia, jog pareigūno ar kario paeiliui ištarnautų 5 tarnybos metų palankiausių nuosekliai einančių dvylikos mėnesių jam nustatyto darbo užmokesčio vidurkis, reikšmingas pareigūnų ir karių valstybinės pensijos apskaičiavimui, pasikeičia (darbo užmokesčio vidurkis padidėja) ir patenka į 2009 m. rugpjūčio 1 d. – 2013 m. rugsėjo 30 d. laikotarpį, bei išmokėti dėl neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies mokėjimo susidariusį valstybinių pensijų dydžių skirtumą, atitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 dalį, 52 straipsnį ir konstitucinį teisinės valstybės principą.

Su nutartimi galite susipažinti paspaudę šią nuorodą). 

Konstitucinis Teismas dar nėra priėmęs nutarimo.

Dėl Laikinojo mokslininkų valstybinių pensijų įstatymo nuostatos, pagal kurią į mokslinio darbo stažą šiai pensijai gauti įskaitomas tik darbas valstybinėse mokslo ir studijų institucijose, atitikties Konstitucijai

LVAT 2021 m. balandžio 21 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. eA-935-553/2021 nutarė kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu spręsti, ar Lietuvos Respublikos laikinojo mokslininkų valstybinių pensijų įstatymo (1998 m. spalio 22 d. įstatymo Nr. VIII-909 (Žin., 1998, Nr. 98-2711) redakcija) 4 straipsnio 1 dalis ta apimtimi, kuria numato, jog mokslinio darbo stažą  sudaro tik asmens mokslinio darbo laikas Lietuvos Respublikos valstybinėse mokslo ir studijų institucijose, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsniui ir jame įtvirtintam konstituciniam asmenų lygybės principui.

Su nutartimi galite susipažinti paspaudę šią nuorodą). 

Konstitucinis Teismas dar nėra priėmęs nutarimo.

Dėl Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nuostatos, reglamentuojančios baudos už neteisėtai sumažintą įmoką dydį, atitikties Konstitucijai

LVAT 2021 m. kovo 24 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. eA-2170-968/2021 nutarė kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu spręsti, ar Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo (2016 m. birželio 29 d. Nr. XII-2508 redakcija; TAR, 2016 m. liepos 15 d., Nr. 2016-20645) 19 straipsnio 2 dalies nuostata „jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad socialinio draudimo įmokos neteisėtai sumažintos, priskaičiuojama trūkstama socialinio draudimo įmokų suma ir skiriama 50 procentų šios sumos dydžio bauda“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsniui ir konstituciniam teisinės valstybės principui.

Su nutartimi galite susipažinti paspaudę šią nuorodą). 

Konstitucinis Teismas dar nėra priėmęs nutarimo.