Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

2019 metai

Informacija atnaujinta 2021-03-02 08:41:35

Dėl Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 156 straipsnio 2 dalies (2019 m. liepos 16 d. redakcija) tiek, kiek joje nenumatyta galimybė inicijuoti proceso atnaujinimą, kai Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitetas pripažįsta, kad valstybė, Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto dalyvė, padarė šio pakto pažeidimą, teisėtumo

  • LVAT 2019 m. gruodžio 11 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. P-94-575/2019 kreipėsi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 156 straipsnio 2 dalis (2019 m. liepos 16 d. įstatymo Nr. XIII-2332 redakcija) tiek, kiek joje nenumatyta galimybė inicijuoti proceso atnaujinimą, kai Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitetas pripažįsta, kad valstybė, Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto šalis, padarė Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto pažeidimą, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, 138 straipsnio 3 daliai bei konstituciniam pacta sunt servanda principui.

       (su nutartimi galite susipažinti paspaudę šią nuorodą). 

  •  LVAT 2020 m. rugpjūčio 26 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. P-10-575/2020 atšaukė LVAT 2019 m. gruodžio 11 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. P-94-575/2019 pateiktą prašymą Konstituciniam Teismui.

Dėl Lietuvios Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 28 d. nutarimo Nr. 960 „Dėl J. M. atleidimo iš Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pareigų“ teisėtumo

  • LVAT 2019 m. lapkričio 6 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. eA-3148-556/2019 kreipėsi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 2, 3 dalims, konstituciniams atsakingo valdymo, teisinės valstybės principams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 291 straipsnio (2010 m. birželio 3 d. redakcija) 9 dalies 7 punktui neprieštarauja (neprieštaravo) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 28 d. nutarimas Nr. 960 „Dėl J. M. atleidimo iš Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pareigų“ tuo aspektu, kad, pasak pareiškėjo, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius J. M. buvo atleistas iš pareigų nepagrįstai nepritarus jo veiklos ataskaitai (su nutartimi galite susipažinti paspaudę šią nuorodą).
  • Konstitucinis Teismas 2020 m. gruodžio 11 d. priėmė nutarimą (su nutarimu galite susipažinti paspaudę šią nuorodą).
  • LVAT galutinai ginčą išnagrinėjo 2021 m. vasario 25 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. eA-757-556/2021 (su nutartimi galite susipažinti paspaudę šią nuorodą).

Dėl Mokslo ir studijų įstatymo 17 straipsnio 11 dalies 2 punkto teisėtumo

• LVAT 2019 m. birželio 27 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. eA-1815-624/2019 kreipėsi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (2016 m. birželio 29 d. įstatymo Nr. XII-2534 redakcija) 17 straipsnio 11 dalies 2 punktas ta apimtimi, kuria akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriui suteikti įgaliojimai priimti sprendimą įpareigoti aukštojo mokslo kvalifikaciją suteikusią mokslo ir studijų instituciją atšaukti sprendimą dėl aukštojo mokslo kvalifikacijos suteikimo, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 40 straipsnio 3 daliai ir 42 straipsnio 1 daliai ir konstituciniam teisinės valstybės principui (su nutartimi galite susipažinti paspaudę šią nuorodą).

• Konstitucinis Teismas 2020 m. gruodžio 3 d. priėmė nutarimą (su nutarimu galite susipažinti paspaudę šią nuorodą).

• LVAT galutinai ginčą išnagrinėjo 2021 m. vasario 24 d. nutartimi administracinėje byloje nr. eA-756-624/2021 (su nutartimi galite susipažinti paspaudę šią nuorodą).