Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

Veiklos sritys

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra:

  • apeliacinė instancija byloms, kurias išnagrinėjo Regionų administracinis teismas kaip pirmosios instancijos teismas;
  • vienintelė ir galutinė instancija byloms dėl norminių administracinių aktų, kuriuos priėmė centriniai valstybinio administravimo subjektai, teisėtumo, taip pat byloms dėl bendrijų, politinių partijų, politinių organizacijų ar asociacijų priimtų bendro pobūdžio teisės aktų teisėtumo;
  • galutinė instancija byloms pagal skundus dėl Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimų ar neveikimo, išskyrus skundus, kurie priskirti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo kompetencijai.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat nagrinėja:

  • prašymus dėl proceso atnaujinimo administracinėse bylose, kurios užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu ar nutartimi;
  • bylas dėl savivaldybės tarybos prašymų pateikti išvadą, ar savivaldybės tarybos narys, savivaldybės tarybos narys – meras, kuriems pradėta įgaliojimų netekimo procedūra, sulaužė priesaiką ir (ar) nevykdė (prašyme nurodytų) jiems įstatymuose nustatytų įgaliojimų;
  • bylas dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos prašymų kreiptis į kompetentingą Europos Sąjungos teisminę instituciją dėl Europos Komisijos sprendimo dėl tinkamumo, dėl standartinių duomenų apsaugos sąlygų priėmimo ar dėl patvirtintų elgesio kodeksų visuotinio galiojimo.
     

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atlieka ir kitas jo kompetencijai įstatymų priskirtas funkcijas.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pavaduotojas ir šio teismo pirmininko paskirtas teisėjas dalyvauja Specialioje teisėjų kolegijoje sprendžiant ginčus dėl bylų rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimai ir nutartys administracinėse bylose yra galutiniai ir neskundžiami. Suprasdami tai, teismo teisėjai itin atidžiai ir kruopščiai nagrinėja kiekvieną bylą, visapusiškai vertina nagrinėjamų bylų aplinkybes ir išsamiai motyvuoja priimamus sprendimus. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, kaip aukščiausioji teisminė instancija, administracinėse bylose formuoja vienodą administracinių teismų praktiką, aiškinant ir taikant įstatymus bei kitus teisės aktus. Vykdydamas šią funkciją Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas:

  • analizuoja nacionalinių, Europos Sąjungos ir tarptautinių teismų praktiką, kitus teisės šaltinius, rengia teismų praktikos apibendrinimus, apžvalgas, viešai skelbia informaciją apie savo veiklą, atlieka kitus veiksmus pagal kompetenciją. Publikuojamas internete aktualias Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų apžvalgas galite rasti čia.
  • leidžia biuletenį. Jame skelbiama aktuali informacija apie teismų praktiką, teismų praktikos apibendrinimai ir apžvalgos, kurių skelbimui pritarė dauguma šio teismo teisėjų, kita informacija apie Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo veiklą, medžiaga, reikšminga vienodam teisės aiškinimui ir taikymui užtikrinti.

Į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimuose ir nutartyse pateikiamus įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo išaiškinimus atsižvelgia valstybės ir kitos institucijos, kiti asmenys, taikydami tuos pačius įstatymus ir kitus teisės aktus.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimai ir nutartys, taip pat sprendimai dėl norminių administracinių aktų (ar jų dalies) teisėtumo visais atvejais skelbiami Teisės aktų registre.

Daugiau informacijos apie Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo veiklą ir statistinę informaciją galite rasti teismo metiniuose pranešimuose.

Susisiekite

Dėl techninių gedimų šiuo metu neveikia įstaigos telefonų numeriai.
Prašome susisiekti mobilaus ryšio numeriais: 
Raštinė +370 655 22502,
Kiti klausimai +370 655 22506.
Atsiprašome dėl nepatogumų

Tel. (8 5) 279 1005 
Mob.tel.: +370 655 22502
El. paštas: info@lvat.lt 

Darbo laikas
I-IV 8.00 – 17.00
V 8.00 – 15.45
Pietų pertrauka 12.00 – 12.45

Skundų ir prašymų priėmimo raštinėje laikas:

Pirmadienis 8.00 - 17.00
Antradienis 8.00 - 17.00
Trečiadienis 8.00 - 17.00
Ketvirtadienis 8.00 - 17.00
Penktadienis 8.00 - 15.45

Pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 17.00 iki 17.30 teisme priimami iš anksto užsiregistravusių asmenų prašymai ir skundai.

Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama 1 valanda.

Naujienų prenumerata