Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

2016 metai

Informacija atnaujinta 2019-08-20 14:48:23

Dėl Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 3 punkto nuostatos teisėtumo

• LVAT 2016 m. vasario 10 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A-82-602/2016 kreipėsi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 3 punkto nuostatos (2007 m. sausio 18 d. įstatymo Nr. X-1027 redakcija ir 2012 m. spalio 2 d. įstatymo Nr. XI-2254 redakcija), ta apimtimi, kuria nenustatyta, kad asmenims, priimtiems tarnauti vidaus reikalų, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros sistemose, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Kalėjimų departamento, jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnais ir kariais, muitinės pareigūnais (muitinės sistemoje dirbti muitinės mobiliosiose grupėse ar muitinės postuose arba atlikti kriminalinę žvalgybą (operatyvinę veiklą) ir (arba) ikiteisminį tyrimą), tarnybos laikui pensijai skirti prilyginamas (arba į tarnybos laiką pensijai skirti įskaitomas) po 1995 m. sausio 1 d. išdirbtas faktinis tarnybos laikas profesionaliosios priešgaisrinės apsaugos padalinių vadovais, gaisrininkais, gaisrininkais vairuotojais Darbo sutarties įstatymo pagrindais, tuose profesionaliosios priešgaisrinės apsaugos padaliniuose, kurių reformavimas (sukarinimas) vyko po 1995 m. sausio 1 d., iki to konkretaus profesionaliosios priešgaisrinės apsaugos padalinio reformavimo (sukarinimo), jeigu vėliau šie darbuotojai buvo paskirti sukarintos priešgaisrinės apsaugos pareigūnais, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29, 52 straipsniams, teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo, socialinės darnos, teisingumo, protingumo ir proporcingumo konstituciniams principams

(su nutartimi galite susipažinti paspaudę šią nuorodą).

• Konstitucinis Teismas 2017 m. sausio 25 d. nutarimu pripažino, kad Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 16 straipsnio 3 dalies (2007 m. sausio 18 d. redakcija, Žin., 2007, Nr. 8-314, 18; 2012 m. spalio 2 d. redakcija, Žin., 2012, Nr. 122-6113) 3 punktas tiek, kiek pagal jame nustatytą teisinį reguliavimą tarnybos laikui pareigūnų ir karių valstybinei pensijai skirti neprilyginamas darbo laikas, po 1995 m. sausio 1 d. pagal darbo sutartis išdirbtas profesionaliosios priešgaisrinės apsaugos padalinių vadovais, gaisrininkais, gaisrininkais vairuotojais, jeigu vėliau šie darbuotojai buvo paskirti sukarintos priešgaisrinės apsaugos pareigūnais, neprieštarauja (neprieštaravo) Lietuvos Respublikos Konstitucijai

(visą nutarimo tekstą galite rasti paspaudę šią nuorodą).

• LVAT galutinai ginčą išnagrinėjo 2017 m. kovo 27 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. A-2211-602/2017

(visą sprendimo tekstą galite peržiūrėti paspaudę šią nuorodą).

 Dėl Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 43 straipsnio 1 dalies 5 punkto teisėtumo

• LVAT 2016 m. gruodžio 5 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. eA-4175-624/2016 kreipėsi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 43 straipsnio 1 dalies 5 punktas (2006 m. lapkričio 28 d. įstatymo Nr. X-924 redakcija) ta apimtimi, kuria jame nenustatyta, jog leidimas laikinai gyventi gali būti išduodamas užsieniečiui šeimos susijungimo atveju ir tada, kai Lietuvos Respublikoje gyvena asmuo, esantis Lietuvos Respublikos piliečiu, su kuriuo užsieniečio sudaryta santuoka nėra pripažįstama Lietuvos Respublikoje dėl imperatyvaus draudimo tuoktis su tos pačios lyties asmenims, tačiau su kuriuo jis yra sukūręs santykius, savo turiniu atitinkančius šeimos sampratą, neprieštarauja Konstitucijos 22 straipsnio 1 ir 4 dalims, 29 straipsniui, 38 straipsnio 1 ir 2 dalims bei konstituciniam teisinės valstybės principui

(su nutartimi galite susipažinti paspaudę šią nuorodą).

• Konstitucinis Teismas 2019 m. sausio 11 d. nutarimu pripažino, kad Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 43 straipsnio (2006 m. lapkričio 28 d. redakcija; Žin., 2006, Nr. 137-5199) 1 dalies 5 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai

(visą nutarimo tekstą galite rasti paspaudę šią nuorodą).

• LVAT galutinai ginčą išnagrinėjo 2019 m. kovo 20 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. eA-3227-624/2019

(visą nutarties tekstą galite peržiūrėti paspaudę šią nuorodą).