Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

2023 metai

Informacija atnaujinta 2023-12-20 16:30:33

Dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 21 straipsnio 1 dalis aiškinimo

LVAT 2023 m. gruodžio 20 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. eA-834-662/2023 nutarė kreiptis į Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą šiuo klausimu:

ar Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 21 straipsnio 1 dalis turėtų būti aiškinama kaip draudžianti nacionalinį teisinį reguliavimą, pagal kurį Vedybų sutarčių registre negali būti registruojama kitoje ES valstybėje narėje sudaryta vedybų sutartis, jei tokioje sutartyje nenurodytas bent vienos iš sutartį sudariusių šalių asmens kodas, suteiktas Lietuvos Respublikos gyventojų registro, kai tokiomis, kaip nagrinėjamos bylos aplinkybėmis, valstybės narės, kurioje tokia sutartis sudaryta, kompetentingos institucijos atsisako pateikti atitinkamu asmenį identifikuojančiu duomeniu papildytą sutarties išrašą?

(Visą nutarties tekstą galite rasti paspaudę šią nuorodą)

Dėl 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, 70 straipsnio aiškinimo

LVAT 2023 m. gruodžio 13 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. eA-335-442/2023 nutarė kreiptis į Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą šiais klausimais:

1) ar 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, 70 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad jo 1 dalis netaikoma tokiu kaip nagrinėjamas atveju, kai muitinės deklaracijos priėmimo metu ir remiantis pardavimo sandoriu, atliktu prieš pat prekių įvežimą į muitų teritoriją, yra žinoma tik preliminari mokėtina kaina, kuri, atsižvelgiant į nuo sandorio šalių valios nepriklausančias ir deklaracijos teikimo metu nežinomas aplinkybes, vėliau (t. y. po deklaracijos pateikimo ir prekių išleidimo į laisvą apyvartą) yra patikslinama, ją (kainą) didinant arba mažinant?

2) ar Reglamento (ES) Nr. 952/2013 173 straipsnio 3 dalį reikia aiškinti taip, kad deklarantas neturi pareigos kreiptis į muitinę su prašymu patikslinti pagal šio reglamento 74 straipsnį nustatytą ir deklaruotą muitinę vertę, kai, kaip yra nagrinėjamu atveju,  po prekių išleidimo į laisvą apyvartą paaiškėja 70 straipsnio 1 dalyje nurodyta faktiškai už šias prekes mokėtina kaina, kuri nebuvo ir negalėjo būti žinoma deklaracijos pateikimo metu?

(Visą nutarties tekstą galite rasti paspaudę šią nuorodą)

Dėl 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB, 59 straipsnio aiškinimo

LVAT 2023 m. lapkričio 8 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. eA-40-822/2023 nutarė kreiptis į Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą šiais klausimais:

  1. Ar Direktyvos 2015/849 59 straipsnis turėtų būti aiškinamas kaip draudžiantis nacionalinės teisės nuostatas, pagal kurias kompetentingai nacionalinei institucijai vieno patikrinimo metu nustačius kelis skirtingų reikalavimų grupių pagal Direktyvos 2015/849 59 straipsnio 1 dalies a – d punktus pažeidimus, kiekvienas iš pažeidimų yra laikomas atskiru sistemingu pažeidimu, ir už kiekvieną jų skaičiuojamos atskiros baudos, atsižvelgiant į nacionaliniame įstatyme, įgyvendinančiame Direktyvą 2015/849, nustatytą maksimalų baudos dydį?
  2. Ar Direktyvos 2015/849 59 straipsnis turėtų būti aiškinamas kaip draudžiantis nacionalinės teisės nuostatas, pagal kurias kompetentingai nacionalinei institucijai vieno patikrinimo metu nustačius kelis tos pačios reikalavimų grupės pagal Direktyvos 2015/849 59 straipsnio 1 dalies a – d punktus pažeidimus, kiekvienas iš pažeidimų yra laikomas atskiru sistemingu pažeidimu, ir už kiekvieną jų skaičiuojamos atskiros baudos, atsižvelgiant į nacionaliniame įstatyme, įgyvendinančiame Direktyvą 2015/849, nustatytą maksimalų baudos dydį?
  3. Jei atsakymas į bent vieną iš pirmiau išdėstytų klausimų yra teigiamas, į kokius kriterijus turėtų būti atsižvelgiama sprendžiant, ar pažeidimas pagal Direktyvos 2015/849 59 straipsnį yra sistemingas?

(Visą nutarties tekstą galite rasti paspaudę šią nuorodą)

Susisiekite

Tel. (8 5) 279 1005 
Mob.tel.: +370 655 22502
El. paštas: info@lvat.lt 

Darbo laikas
I-IV 8.00 – 17.00
V 8.00 – 15.45
Pietų pertrauka 12.00 – 12.45

Skundų ir prašymų priėmimo raštinėje laikas:

Pirmadienis 8.00 - 17.00
Antradienis 8.00 - 17.00
Trečiadienis 8.00 - 17.00
Ketvirtadienis 8.00 - 17.00
Penktadienis 8.00 - 15.45

Pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 17.00 iki 17.30 teisme priimami iš anksto užsiregistravusių asmenų prašymai ir skundai.

Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama 1 valanda.

FacebookYoutubeLinkedIn

Naujienų prenumerata