Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

Priimti prašymai

Rasta įrašų: 12

Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023 m. kovo 6 d. nutarimu Nr. O3E-254 patvirtinto LITGRID AB Pasinaudojimo elektros perdavimo tinklais tvarkos aprašo dalies teisėtumo
Nr.: eI-16-968/2024 Tipas: Prašymas Data: 2024-05-08
Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. V1-349 patvirtintų Paklausimų dėl turto arba verslo vertinimo ataskaitų atitikties Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams nagrinėjimo taisyklių 2.7 punkto teisėtumo
Nr.: eI-15-821/2024 Tipas: Nutartis Data: 2024-04-30
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1995 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 33 patvirtinto Tvenkinių ir patvenktų ežerų naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo nuostatų teisėtumo
Nr.: I-12-556/2024 Tipas: Prašymas Data: 2024-04-17
Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1R-333 patvirtintų Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. N-2(87) „Dėl moterų pavardžių darymo“ teisėtumo
Nr.: eI-13-662/2024 Tipas: Nutartis Data: 2024-04-08
Dėl sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-228 patvirtintų Vaistinių preparatų lygiagretaus importo taisyklių 42.4 papunkčio teisėtumo
Nr.: eI-10-525/2024 Tipas: Nutartis Data: 2024-01-17
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-879 patvirtinto Regioniniu bendradarbiavimo modeliu pagrįsto asmens sveikatos priežiūros įstaigų modernizavimo veiksmų plano 31.1.4.1, 49.1.4.1, 67.1.4.1, 85.1.4.1, 103.1.4.1 punktų teisėtumo
Nr.: eI-9-602/2024 Tipas: Prašymas Data: 2024-01-10
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 1V-989 patvirtinto 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto projektų finansavimo sąlygų aprašo 32.1 papunkčio ir kt. teisėtumo
Nr.: eI-8-822/2024 Tipas: Prašymas Data: 2024-01-08
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1-12 patvirtintų Magistralinio dujotiekio įrengimo ir plėtros taisyklių 14 punkto teisėtumo
Nr.: I-7-662/2024 Tipas: Prašymas Data: 2023-12-20
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. V-1269 patvirtintos Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosios programos 36.47 papunktyje nurodytos Gyvenimo įgūdžių bendrosios programos teisėtumo
Nr.: I-6-525/2024 Tipas: Prašymas Data: 2023-12-20
Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 3D-566 patvirtintų 2023 m. išimtinės paramos pieno gamintojams ekonominiam gyvybingumui išsaugoti administravimo taisyklių teisėtumo
Nr.: eI-4-556/2024 Tipas: Prašymas Data: 2023-11-15
Dėl sveikatos apsaugos ministro 2023 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. V-1024 teisėtumo
Nr.: I-5-822/2024 Tipas: Prašymas Data: 2023-11-08
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022 m. spalio 24 d. nutarimo Nr. O3E-1468 ir jo 2 punkto bei Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. O3E-1468 patvirtinto Asmenų pateiktų prašymų išduoti leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus įrengiant saulės šviesos energijos elektrines vertinimo tvarkos aprašo 5.2.1, 5.2.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.9, 8.1 punktų teisėtumo
Nr.: eI-1-1188/2024 Tipas: Nutartis Data: 2022-12-20

Susisiekite

Tel. (8 5) 279 1005
El. paštas: info@lvat.lt 

Darbo laikas
I-IV 8.00 – 17.00
V 8.00 – 15.45
Pietų pertrauka 12.00 – 12.45

Skundų ir prašymų priėmimo raštinėje laikas:

Pirmadienis 8.00 - 17.00
Antradienis 8.00 - 17.00
Trečiadienis 8.00 - 17.00
Ketvirtadienis 8.00 - 17.00
Penktadienis 8.00 - 15.45

Pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 17.00 iki 17.30 teisme priimami iš anksto užsiregistravusių asmenų prašymai ir skundai.

Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama 1 valanda.

Naujienų prenumerata