Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

Paieška, Išnagrinėtos bylos

Rasta įrašų: 14

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. D1-359 patvirtinto Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo 53 ir 54 punktų teisėtumo ištyrimo.
Nr.: I-6-822/2019 Tipas: Nutartis Data: 2019-04-03
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 patvirtintos Šilumos kainų nustatymo metodikos 74.2.1 papunkčio (2013 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. O3-73, iš dalies pakeisto 2014 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. O3-153, redakcija) teisėtumo
Nr.: I-3-556/2019 Tipas: Nutartis Data: 2019-02-20
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“, 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo ĮV-558 „Dėl vienuolyno statinių ansamblio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 761) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano patvirtinimo“ teisėtumo.
Nr.: eI-7-624/2019 Tipas: Nutartis Data: 2019-02-14
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-1386 patvirtinto Rekomenduojamų Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų įstaigų ir biudžetinių įstaigų vadovų atšaukimo priežasčių sąrašo ir atšaukimo tvarkos aprašo 2.3 ir 2.11 papunkčių teisėtumo.
Nr.: eI-2-502/2019 Tipas: Prašymas Data: 2019-01-24
Dėl Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1197, 8.1.1 ir 13.3 punktų teisėtumo
Nr.: I-17-756/2018 Tipas: Nutartis Data: 2018-12-18
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1-220 „Dėl Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2.3 ir 2.4.1 papunkčių teisėtumo
Nr.: I-16-261/2018 Tipas: Nutartis Data: 2018-12-05
Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1K-159 patvirtintos Turto ir verslo vertinimo metodikos 58.1, 58.2, 60, 76–78, 81, 82 punktų teisėtumo.
Nr.: eI-6-822/2018 Tipas: Nutartis Data: 2018-10-22
Dėl Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus 1996 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 71
Nr.: I-9-662/2018 Tipas: Nutartis Data: 2018-10-17
DėlLietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. 3D-330 „Dėl Uždarosios akcinės bendrovės Žemės ūkio paskolų garantijų fondo veiklos nuostatų patvirtinimo“ 2 punkto teisėtumo
Nr.: eI-23-556/2018 Tipas: Nutartis Data: 2018-10-17
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-574 patvirtintų Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų, jų padalinių ir filialų vadovams keliamų kvalifikacinių reikalavimų 4.1 punkto teisėtumo.
Nr.: I-25-822/2018 Tipas: Prašymas Data: 2018-10-04
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. O3-696 priedo (LITGRID AB valdybos 2015 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. 12.1 (protokolo Nr. 69) patvirtintos Elektros energijos perdavimo paslaugų kainos ir jų taikymo tvarkos) 1 punkto teisėtumo.
Nr.: eI-13-822/2018 Tipas: Nutartis Data: 2018-09-20
Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 1K-192 patvirtintų Turto arba verslo vertintojų garbės teismo nuostatų 39–42 punktų teisėtumo.
Nr.: eI-8-662/2018 Tipas: Nutartis Data: 2018-07-20
Bylos numeris: I-4-662/2018
Nr.: I-4-662/2018 Tipas: Nutartis Data: 2018-06-01
Bylos numeris: eI-19-858/2017
Nr.: eI-19-858/2017 Tipas: Nutartis Data: 2018-01-22