Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

Paieška, Išnagrinėtos bylos

Rasta įrašų: 71

Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023 m. kovo 6 d. nutarimu Nr. O3E-254 patvirtinto LITGRID AB Pasinaudojimo elektros perdavimo tinklais tvarkos aprašo 30 punkto teisėtumo
Nr.: eI-2-968/2024 Tipas: Sprendimas Data: 2024-03-27
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. 1V-216 2.1, 2.2.1, 2.2.2 punktų teisėtumo
Nr.: I-3-415/2024 Tipas: Sprendimas Data: 2024-01-10
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. D1-293 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 540 „Dėl paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo 6, 9.2, 9.3, 9.4 punktų teisėtumo
Nr.: eI-12-556/2023 Tipas: Sprendimas Data: 2023-12-20
Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. 3D-585 patvirtintų Informavimo apie žemės ūkio produktus ir jų pardavimų skatinimo vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse programų administravimo taisyklių 44-2 punkto teisėtumo
Nr.: eI-11-822/2023 Tipas: Sprendimas Data: 2023-11-22
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. D1-409/3D-331 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. D1-29/3D-66 redakcija) patvirtinto Medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės inventorizacijos ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo 3 punkto teisėtumo
Nr.: eI-15-556/2023 Tipas: Sprendimas Data: 2023-11-15
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. 471 patvirtintos Aplinkai padarytos žalos atlyginimo dydžių apskaičiavimo metodikos 31 punkto teisėtumo
Nr.: I-9-415/2023 Tipas: Sprendimas Data: 2023-07-05
Kitos paskirties valstybinės žemės sklypų, parduodamų ar išnuomojamų ne aukciono būdu, administravimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 3D-40, 6 punkto bei 10 ir 11 punktų teisėtumo
Nr.: eI-4-629/2023 Tipas: Sprendimas Data: 2023-05-24
Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-54 „Dėl Pedagogų rengimo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Pedagogų rengimo reglamento 19, 34 ir 36 punktų teisėtumo
Nr.: I-1-968/2023 Tipas: Sprendimas Data: 2023-05-17
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-899/V-330 „Dėl Vizos išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Vizos išdavimo tvarkos aprašo 87 punkto ir 10 priedo teisėtumo
Nr.: I-5-662/2023 Tipas: Sprendimas Data: 2023-04-19
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 260 patvirtintų Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 1V-423 redakcija) 14 punkto atitikties konstituciniam teisinės valstybės principui
Nr.: eI-2-492/2023 Tipas: Sprendimas Data: 2023-04-11
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. O3E-1468 patvirtinto Asmenų pateiktų prašymų išduoti leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus įrengiant saulės šviesos energijos elektrines vertinimo tvarkos aprašo 8.1 punkto teisėtumo
Nr.: eI-3-552/2023 Tipas: Nutartis Data: 2023-02-22
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2021 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. 1-356 pakeitimo 2.2 punkto ir šiuo įsakymu patvirtintos Atsinaujinančių energijos išteklių dalies, palyginti su bendruoju galutiniu energijos suvartojimu, apskaičiavimo metodikos 1 priedo 2.1.1, 2.1.3 papunkčių ir 3 punkto teisėtumo
Nr.: I-8-520/2022 Tipas: Sprendimas Data: 2023-02-09
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. D1-123 2.2.2 punkto teisėtumo
Nr.: I-11-822/2022 Tipas: Sprendimas Data: 2022-12-21
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. A1-2 patvirtintų Ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų 12 punkto dalies ir 15 punkto teisėtumo
Nr.: I-13-822/2022 Tipas: Nutartis Data: 2022-12-08
Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. 3D-795 „Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. 3D-78 bei Ekologinės gamybos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 375 23.2 ir 26.2 punktų teisėtumo
Nr.: eI-9-492/2022 Tipas: Sprendimas Data: 2022-10-27
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 1998 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 348 patvirtintų Reikalavimų kelių transporto priemonių ekspertams 5 punkto, 6.4 punkto, taip pat Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 2B-515 patvirtinto Motorinių transporto priemonių, jų priekabų gamybos ir perdirbimo ir techninės ekspertizės atlikimo tvarkos aprašo 83 punkto ir 119.4 ir 122.3 punktų teisėtumo
Nr.: I-6-968/2022 Tipas: Sprendimas Data: 2022-06-23
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 540 patvirtinto Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo aprašo 5.2 punkto ir 10 punkto teisėtumo
Nr.: eI-7-552/2022 Tipas: Sprendimas Data: 2022-06-23
Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2019 m. sausio 22 d. nutarimu Nr. 1S-4 (2019) patvirtintų Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos konkurencijos taryboje taisyklių pagal priėmimo pagrindą teisėtumo
Nr.: eI-5-502/2022 Tipas: Sprendimas Data: 2022-06-22
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. lapkričio 18 d. sprendimo Nr. V-2621 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo“ 1.1 punkto, 1.2 punkto teisėtumo
Nr.: I-3-602/2022 Tipas: Nutartis Data: 2022-06-02
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2016 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 1-420 patvirtinto Savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ir valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos reikalavimų darbuotojų kvalifikacijai, šių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo ir periodiškumo tvarkos aprašo 17 punkto ir kt. teisėtumo
Nr.: I-1-415/2022 Tipas: Sprendimas Data: 2022-01-19
Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 3D-620 patvirtinto Perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes Baltijos jūroje suteikimo, perleidimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisės galiojimo panaikinimo ir individualių žvejybos galimybių skyrimo tvarkos aprašo 17 ir 18 punktų teisėtumo
Nr.: eI-23-822/2021 Tipas: Sprendimas Data: 2021-12-08
Dėl Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 1-348/D1-1014/3-742 (Lietuvos Respublikos energetikos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 1-170/D1-562/3-257-(E) redakcija), 7 punkto teisėtumo
Nr.: eI-22-415/2021 Tipas: Sprendimas Data: 2021-11-17
Dėl Lietuvos futbolo federacijos 2020-2021 metų Lietuvos jaunimo futbolo pirmos lygos pirmenybių nuostatų, 2020-2021 metų Lietuvos jaunučių futbolo čempionato nuostatų, 2020-2021 metų Lietuvos jaunimo U-19 futbolo čempionato nuostatų, 2020-2021 metų Lietuvos vaikų futbolo čempionato ,,Wellkid lyga” PRO lygmens nuostatų, asociacijos ,,Hockey Lietuva” tarybos 2020 m. sausio 9 d. sprendimo Nr. 63, 2020-2021 metų atvirųjų Lietuvos vaikų ledo ritulio pirmenybės nuostatų, 2020-2021 metų atvirojo Lietuvos ledo ritulio čempionato nuostatų dalies teisėtumo
Nr.: eI-21-756/2021 Tipas: Nutartis Data: 2021-11-15
Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-191 „Dėl studijų krypčių vertinimo ir laikinojo akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir šiuo įsakymu patvirtinto studijų krypčių vertinimo ir laikinojo akreditavimo tvarkos aprašo, 2017 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-706 „Dėl palyginamojo ekspertinio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vertinimo reglamento patvirtinimo“ patvirtinto Palyginamojo ekspertinio MTEP veiklos vertinimo reglamento, 2017 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-747 „Dėl kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslin
Nr.: I-2-502/2021 Tipas: Nutartis Data: 2021-10-13
Dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. V-157 „Dėl studentų, priimamų 2021 m. į aukštąsias mokyklas, norminių studijų kainų patvirtinimo“ teisėtumo
Nr.: I-18-756/2021 Tipas: Sprendimas Data: 2021-06-30
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-469 „Dėl Medicinos praktikos profesinių kvalifikacijų rūšių sąrašo patvirtinimo“ 2.12 punkto teisėtumo
Nr.: eI-19-552/2021 Tipas: Nutartis Data: 2021-06-02
Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 3D-721 patvirtintų Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2018 metų pateiktoms paraiškoms, 14 punkto teisėtumo
Nr.: eI-16-525/2021 Tipas: Sprendimas Data: 2021-06-02
Dėl Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 3-62 (Žin., 2006, Nr. 23-768), 12, 14.2, 14.3, 16, 20, 22 punktų teisėtumo
Nr.: eI-12-502/2021 Tipas: Sprendimas Data: 2021-05-17
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 2BE-315 „Dėl motorinės transporto priemonės pripažinimo istorine motorine transporto priemone tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Motorinės transporto priemonės pripažinimo istorine motorine transporto priemone tvarkos aprašo 2, 3 punktų teisėtumo
Nr.: eI-14-629/2021 Tipas: Sprendimas Data: 2021-05-12
Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo), patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 529, (1) 16.1.1 ir 17.1.2 punktų teisėtumo
Nr.: eI-15-552/2021 Tipas: Sprendimas Data: 2021-05-05
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 46 sprendimų teisėtumo bei dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugpjūčio 18 d. įsakymo Nr. V-1865 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių 2020 metų siektinų reikšmių patvirtinimo“ teisėtumo
Nr.: I-7-552/2021 Tipas: Sprendimas Data: 2021-05-05
Dėl Socialinės globos namų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. A1-46, 4 priedo 16.6 papunkčio teisėtumo
Nr.: eI-9/502/2021 Tipas: Sprendimas Data: 2021-05-03
Dėl 2020 m. liepos 31 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro priimto įsakymo Nr. V-1749 1 punkto ir 2020 m. liepos 31 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro priimto įsakymo Nr. V-1762 1.2 ir 3.2 punktų teisėtumo
Nr.: I-8-822/2021 Tipas: Sprendimas Data: 2021-05-03
Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. 3D-65 „Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 3D-603 „Dėl Duomenų iš žalio pieno pirkėjų rinkimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 punktu patvirtintų Taisyklių 6.2.6.1 ir 6.2.6.2 papunkčių teisėtumo
Nr.: eI-10-624/2021 Tipas: Sprendimas Data: 2021-04-21
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. 471 patvirtintos Aplinkai padarytos žalos atlyginimo dydžių apskaičiavimo metodikos (2018 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. D1-479 redakcija) 25, 28–31 punktų teisėtumo
Nr.: I-17-520/2021 Tipas: Nutartis Data: 2021-04-14
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 1V 445 patvirtinto Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimo gyventi Europos Sąjungoje išdavimo tvarkos aprašo 36, 37. 37.10 punktų ir Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2018 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. 3K-54 patvirtinto Kriterijų, kuriais vadovaujamasi nustatant, ar yra rimtas pagrindas manyti, kad gali kilti užsieniečio nelegalios migracijos grėsmė, vertinimo tvarkos aprašo 6.2, 6.4, 6.12, 7-9 punktų teisėtumo
Nr.: eI-11-556-2021 Tipas: Sprendimas Data: 2021-04-14
Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-897, XIII skyriaus, 118.1-118.6 papunkčių ir 115 ir 116 punktų teisėtumo
Nr.: eI-6-556/2021 Tipas: Nutartis Data: 2021-04-14
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. 1-129 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 1-229 „Dėl Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 1.9 ir 1.16 papunkčių teisėtumo
Nr.: I-5-261/2021 Tipas: Sprendimas Data: 2021-03-31
Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. 1K-286 „Dėl bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso patvirtinimo“ 1 punkto teisėtumo
Nr.: eI-4-556/2021 Tipas: Sprendimas Data: 2021-03-24
Dėl Perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes Baltijos jūroje suteikimo, perleidimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisės galiojimo panaikinimo ir individualių žvejybos galimybių skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 3D-620, 21 punkto teisėtumo
Nr.: I-3-556/2021 Tipas: Sprendimas Data: 2021-03-03
Dėl Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimo gyventi Europos Sąjungoje išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 1V-445, 47 ir 48 punktų teisėtumo
Nr.: eI-16-575-2020 Tipas: Sprendimas Data: 2021-01-13
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2020 m. rugsėjo 3 d. sprendimu Nr. Sp-153 patvirtintų Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos programų, skirtų 2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų agitacijai, rengimo taisyklių teisėtumo
Nr.: eI-13-438/2021 Tipas: Nutartis Data: 2021-01-13
Dėl Lietuvos buriuotojų sąjungos prezidento 2017 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 74 ir juo patvirtintų Burinių jachtų laivavedžių diplomavimo taisyklių, Lietuvos buriuotojų sąjungos prezidento 2017 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 75 ir juo patvirtintų Burinės jachtos laivavedžio diplomo, Burinės jachtos laivavedžio tarptautinio kvalifikacijos liudijimo, Burinės jachtos radijo ryšio operatoriaus pažymėjimo pildymo tvarkos aprašo bei Burinės jachtos laivavedžio diplomo blanko aprašymo ir privalomosios formos, Lietuvos buriuotojų sąjungos prezidento 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 77 ir juo patvi
Nr.: I-4-1062/2020 Tipas: Sprendimas Data: 2020-12-30
Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-533/A1-189, (2017 gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V-1482/A1-640 redakcija) 59 punkto dalies teisėtumo
Nr.: I-2-756/2020 Tipas: Nutartis Data: 2020-11-25
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2005 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 1P-105 patvirtintų Kelio kadastro duomenų bylos rengimo taisyklių 42 punkto teisėtumo
Nr.: eI-18-415/2020 Tipas: Sprendimas Data: 2020-10-21
Dėl Advokatų kvalifikacinio egzamino ir advokatų veiklos organizavimo egzamino laikymo ir apmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 1R-379 (2014 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 1R-149 redakcija), 30–33 punktų nuostatų teisėtumo
Nr.: I-8-520/2020 Tipas: Nutartis Data: 2020-06-19
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro, aplinkos ministro ir susisiekimo ministro 2010 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1-348/D1-1014/3-742 patvirtintų Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomuosius kokybės rodiklių 9.4 punkto dalies, kurioje nustatyta, jog „Žiemos laikotarpiu 1 ir 2 klasės arktinis dyzelinas gali būti be biodegalų“ ir 9.5 punkto dalies, kurioje nustatyta, jog „biodegalų dalis dyzeline lapkričio 10–30 dienomis ir kovo 1–balandžio 10 dienomis gali būti mažesnė nei privalomoji dalis“ atitikties Lietuvos Respublikos atsinaujinančių
Nr.: eI-3-968-2020 Tipas: Sprendimas Data: 2020-03-04
Dėl Advokatų kvalifikacinio egzamino ir advokatų veiklos organizavimo egzamino laikymo ir apmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 1R-379 (2014 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 1R-149 redakcija), 30–33 punktų nuostatų teisėtumo
Nr.: I-15-415/2019 Tipas: Sprendimas Data: 2019-11-20
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-267 16.3.2, 16.4, 17, 23, 23.1–23.6, 25 1 punktų ir 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 144 1 punkto dalies ir 144 2 punkto teisėtumo
Nr.: eI-10-756-2019 Tipas: Sprendimas Data: 2019-10-23
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 1V-3 „Dėl vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu ar asmeniniu transportu tarnybiniais tikslais, važiavimo išlaidų kompensavimo ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos reikmes ar pobūdį vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, kelionės išlaidų apmokėjimo sąlygų ir tvarkos“ 2.1 punkto ir Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu ar asmeniniu transportu tarnybiniais tikslais, važiavimo išlaidų kompensavimo ir vidaus tarny
Nr.: I-8-520/2019 Tipas: Nutartis Data: 2019-05-16

Susisiekite

Tel. (8 5) 279 1005
El. paštas: info@lvat.lt 

Darbo laikas
I-IV 8.00 – 17.00
V 8.00 – 15.45
Pietų pertrauka 12.00 – 12.45

Skundų ir prašymų priėmimo raštinėje laikas:

Pirmadienis 8.00 - 17.00
Antradienis 8.00 - 17.00
Trečiadienis 8.00 - 17.00
Ketvirtadienis 8.00 - 17.00
Penktadienis 8.00 - 15.45

Pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 17.00 iki 17.30 teisme priimami iš anksto užsiregistravusių asmenų prašymai ir skundai.

Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama 1 valanda.

Naujienų prenumerata