Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

14) Kada bylos nagrinėjamos skubos tvarka?

Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme bylos įprastai yra nagrinėjamos eilės tvarka, tai yra, pagal bylos teisme gavimo datą. Šios tvarkos teisme griežtai laikomasi, tačiau tam tikras bylas dėl įvairių objektyvių priežasčių yra būtina išnagrinėti greičiau – tokios bylos pagal teisme galiojančią tvarką skiriamos nagrinėti ne eilės tvarka.

Bylų nagrinėjimą ne eilės tvarka teisme gali nulemti įvairios priežastys: bylos reikšmė didelei visuomenei daliai, tikimybė, jog nagrinėjimas eilės tvarka vėliau gali apsunkinti teisingumo įvykdymą byloje ar sukelti neproporcingai neigiamas pasekmes byloje dalyvaujantiems asmenims ir kt. Tam tikros bylos, kurios turi būti išnagrinėtos per teisės aktuose nustatytą trumpesnį terminą, yra apibrėžtos įstatymuose (pavyzdžiui, bylose dėl rinkimų teisinių santykių yra numatyti itin trumpi nagrinėjimo terminai). Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme taip pat yra patvirtintos taisyklės, kuriose numatyti atvejai, kada bylos Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme dėl savo pobūdžio yra skiriamos nagrinėti greičiau nei įprasta, t. y. ne eilės tvarka.

Skubos tvarka skiriama:

 1. prašymai dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, prašymai dėl skundžiamo teismo sprendimo vykdymo ir kiti procesiniai prašymai, kuriuos dėl savo pobūdžio būtina išnagrinėti skubos tvarka;
 2. administracinės bylos dėl rinkimų įstatymų ir Lietuvos Respublikos referendumo įstatymo pažeidimų, kurios turėtų būti išnagrinėtos per teisės aktuose nustatytus terminus;
 3. administracinės bylos dėl savivaldybės tarybos prašymų pateikti išvadą, ar savivaldybės tarybos narys, savivaldybės tarybos narys – meras, kuriems pradėta įgaliojimų netekimo procedūra, sulaužė priesaiką ir (ar) nevykdė (prašyme nurodytų) jiems įstatymuose nustatytų įgaliojimų;
 4. administracinės bylos, kuriose keliamas ginčas dėl užsieniečių teisinės padėties;
 5. administracinės ginčo teisenos bylos, kuriose keliamas ginčas dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovo sprendimo pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą ar jos nepradėti (Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 46 straipsnio 6 dalis);
 6. administracinės bylos pagal Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos atskiruosius skundus, kai atskiruoju skundu skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atmestas prašymas dėl teismo leidimo įeiti į tikrinamo fizinio asmens gyvenamąsias patalpas;
 7. kitos administracinės bylos pagal įstatymuose įtvirtintus tokių bylų išnagrinėjimo terminus.

Prioritetine tvarka skiriamos:

 1. administracinės bylos, kuriose gautas atsisakymas nuo apeliacinio skundo;
 2. administracinės bylos, baigiamos skundo priėmimo stadijoje (atsisakyti priimti skundą ar skundą laikyti nepaduotu);
 3. administracinės bylos, kuriose gauta tarp proceso šalių sudaryta taikos sutartis;
 4. administracinės bylos pagal teismo pirmininko teikimus dėl proceso atnaujinimo bei administracinės bylos, kuriose buvo atnaujintas procesas;
 5. administracinės bylos, nagrinėjamos modelinio teismo proceso tvarka;
 6. administracinės bylos dėl susirinkimų laisvės įgyvendinimo, tais atvejais, kai ginčas susijęs su konkrečiu numatomu susirinkimu ar yra dėl konkretaus numatomo susirinkimo, esant galimybei išnagrinėjamos iki numatomos susirinkimo datos;
 7. administracinės bylos, kurios Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme apeliacine tvarka nagrinėjamos nebe pirmą kartą (antrą ar daugiau kartų), t. y. kuriose pirmosios instancijos teismo procesiniai sprendimai buvo panaikinti ir byla grąžinta pirmosios instancijos teismui ar išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijai nagrinėti iš naujo;
 8. administracinės bylos, kylančios iš valstybės tarnybos teisinių santykių, kuriose keliamas ginčas dėl valstybės tarnautojo priėmimo ir / ar atleidimo, nušalinimo nuo pareigų;
 9. administracinės bylos, kuriose ginčai kilę dėl kitų pareigūnų priėmimo ir / ar atleidimo, nušalinimo nuo pareigų;
 10. administracinės bylos, kuriose keliamas ginčas dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo;
 11. administracinės bylos dėl asmens pilietybės bei asmens tapatybę ir (ar) pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo, keitimo ir negaliojimo;
 12. administracinės bylos, kuriose keliamas ginčas dėl profesinės sąjungos nesutikimo skirti valstybės tarnautojui ar kitam pareigūnui tarnybinę nuobaudą;
 13. administracinės bylos, susijusios su kitomis anksčiau gautomis administracinėmis bylomis, kuriose nagrinėjami ginčai, kilę tapačių ar panašių teisinių santykių srityje;
 14. administracinės bylos pagal atskiruosius skundus, kai atskiruoju skundu skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria išspręstas klausimas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių;
 15. administracinės bylos pagal atskiruosius skundus, kai atskiruoju skundu skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria pagal ypatingos valstybinės svarbos projektus įgyvendinančių institucijų pareiškimus išspręstas klausimas dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams akto teisėtumo;
 16. administracinės bylos, kuriose sprendžiami su vaikų teisėmis ir interesais susiję klausimai;
 17. administracinės bylos, kuriose ginčas yra kilęs dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimų ir veiksmų, kai Rinkimų kodekse ar Referendumo konstituciniame įstatyme nėra nustatytas specialus tokių ginčų išnagrinėjimo terminas;
 18. kitos administracinės bylos teismo pirmininko motyvuotu patvarkymu.

Susisiekite

Tel. (8 5) 279 1005
El. paštas: info@lvat.lt 

Darbo laikas
I-IV 8.00 – 17.00
V 8.00 – 15.45
Pietų pertrauka 12.00 – 12.45

Skundų ir prašymų priėmimo raštinėje laikas:

Pirmadienis 8.00 - 17.00
Antradienis 8.00 - 17.00
Trečiadienis 8.00 - 17.00
Ketvirtadienis 8.00 - 17.00
Penktadienis 8.00 - 15.45

Pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 17.00 iki 17.30 teisme priimami iš anksto užsiregistravusių asmenų prašymai ir skundai.

Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama 1 valanda.

Naujienų prenumerata