Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. D1-293 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 540 „Dėl paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo 6, 9.2, 9.3, 9.4 punktų teisėtumo

Numeris: eI-12-556/2023

2023-04-19

Norminės bylos

Prašymas

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. D1-293 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 540 „Dėl paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo: 9.2 punkto ta apimtimi, kuria nustatyta, jog „prie 100 km ir ilgesnių upių, prie ežerų, tvenkinių, kurių plotas – 200 ha ir didesnis pakrantės apsaugos juostos išorinė riba nuo šių paviršinių vandens telkinių: i) į kaimo ir miesto gyvenamąsias vietoves nepatenkančiose teritorijose turi būti nutolusi 30 m (upių ruožuose, kuriuose upės plotis – 5 m ir mažesnis, paviršinio vandens telkinio pakrantės apsaugos juosta turi būti nutolusi 10 m); ii) Kaimo gyvenamosiose vietovėse turi būti nutolusi 30 m (upių ruožuose, kuriuose upės plotis – 5 m ir mažesnis, paviršinio vandens telkinio pakrantės apsaugos juosta turi būti nutolusi 10 m); iii) Miesto gyvenamosiose vietovėse turi būti nutolusi 10 m; iv) Prie miesto gyvenamosiose vietovėse esančių upių, kurios patenka į valstybinius ar savivaldybių draustinius, valstybinius parkus, biosferos stebėsenos teritorijas arba yra nutolusios nuo minėtų saugomų teritorijų ne daugiau kaip 30 m, turi būti nutolusi 30 m (upių ruožuose, kuriuose upės plotis 5 m ir mažesnis, paviršinio vandens telkinio pakrantės apsaugos juosta turi būti nutolusi 10 m)“ atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 1 daliai ir 23 straipsnio 3 daliai, konstituciniams teisėtų lūkesčių ir atsakingo valdymo principams, Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 4 punktui ir 7 straipsniui bei Lietuvos Respublikos Konstitucijos 33 straipsnio 2 daliai; 9.3 punkto ta apimtimi, kuria nustatyta, jog „prie ilgesnių kaip 10 km, bet trumpesnių kaip 100 km upių, prie ežerų ir tvenkinių, kurių plotas yra 10–200 ha, dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių, kurių plotas – 2 ha ir daugiau, ir prie visų kanalų pakrantės apsaugos juostos išorinė riba nuo šių paviršinių vandens telkinių ribos į kaimo ir miesto gyvenamąsias vietoves nepatenkančiose teritorijose, kaimo gyvenamosiose vietovėse, miesto gyvenamosiose vietovėse bei prie miesto gyvenamosiose vietovėse esančių upių, kurios patenka į valstybinius ar savivaldybių draustinius, valstybinius parkus, biosferos stebėsenos teritorijas arba yra nutolusios nuo minėtų saugomų teritorijų ne daugiau kaip 30 m, turi būti nutolusi 10 m“, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 1 daliai ir 23 straipsnio 3 daliai, konstituciniams teisėtų lūkesčių ir atsakingo valdymo principams, Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 4 punktui ir 7 straipsniui bei Lietuvos Respublikos Konstitucijos 33 straipsnio 2 daliai; 9.4 punkto ta apimtimi, kuria nustatyta, jog „prie 10 km ir trumpesnių upių, ežerų ir tvenkinių, kurių plotas – iki 10 ha, dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių, kurių plotas – iki 2 ha pakrantės apsaugos juostos išorinė riba nuo šių paviršinių vandens telkinių ribos į kaimo ir miesto gyvenamąsias vietoves nepatenkančiose teritorijose, kaimo gyvenamosiose vietovėse, miesto gyvenamosiose vietovėse bei prie miesto gyvenamosiose vietovėse esančių upių, kurios patenka į valstybinius ar savivaldybių draustinius, valstybinius parkus, biosferos stebėsenos teritorijas arba yra nutolusios nuo minėtų saugomų teritorijų ne daugiau kaip 30 m, turi būti nutolusi 5 m“, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 1 daliai ir 23 straipsnio 3 daliai, konstituciniams teisėtų lūkesčių ir atsakingo valdymo principams, Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 4 punktui ir 7 straipsniui bei Lietuvos Respublikos Konstitucijos 33 straipsnio 2 daliai; 6 punkto ta apimtimi, kuria nenustatyta, jog „į miesto gyvenamąsias teritorijas nepatenkančiose trumpesnėse kaip 5 km upėse, prie jose esamų sureguliuotų ilgesnių kaip 100 m ilgio ruožų ir tarp jų įsiterpusių nesureguliuotų ruožų, trumpesnių kaip 100 m ilgio telkinių (išskyrus prie miesto gyvenamosiose vietovėse esančias upes, kurios patenka į valstybinius ar savivaldybių draustinius, valstybinius parkus, biosferos stebėsenos teritorijas arba nutolusias nuo minėtų saugomų teritorijų ne daugiau kaip 30 m), apsaugos zonų plotis lygus pagal šio Tvarkos aprašo III skyriaus nuostatas nustatomų apsaugos juostų pločiui“, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 1 daliai ir 23 straipsnio 3 daliai, konstituciniams teisėtų lūkesčių ir atsakingo valdymo principams.

Pareiškėjas: Lietuvos Respublikos Seimo narys Antanas Matulas

Pareiškimas priimtas: 2023 m. balandžio 19 d. nutartimi

Pareiškimas

Tel. (8 5) 279 1005
El. paštas: info@lvat.lt 

Darbo laikas
I-IV 8.00 – 17.00
V 8.00 – 15.45
Pietų pertrauka 12.00 – 12.45

Skundų ir prašymų priėmimo raštinėje laikas:

Pirmadienis 8.00 - 17.00
Antradienis 8.00 - 17.00
Trečiadienis 8.00 - 17.00
Ketvirtadienis 8.00 - 17.00
Penktadienis 8.00 - 15.45

Pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 17.00 iki 17.30 teisme priimami iš anksto užsiregistravusių asmenų prašymai ir skundai.

Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama 1 valanda.

Naujienų prenumerata