Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

Priimti prašymai

Rasta įrašų: 15

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. 471 patvirtintos Aplinkai padarytos žalos atlyginimo dydžių apskaičiavimo metodikos (2018 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. D1-479 redakcija) 25, 28–31 punktų teisėtumo
Nr.: I-17-520/2021 Tipas: Nutartis Data: 2021-02-24
Dėl Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 3-62 (Žin., 2006, Nr. 23-768), 12, 14.2, 14.3, 16, 20, 22 punktų teisėtumo
Nr.: eI-12-502/2021 Tipas: Nutartis Data: 2021-02-02
Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo), patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 529, (1) 16.1.1 ir 17.1.2 punktų teisėtumo
Nr.: eI-15-552/2021 Tipas: Nutartis Data: 2020-12-30
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 2BE-315 „Dėl motorinės transporto priemonės pripažinimo istorine motorine transporto priemone tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Motorinės transporto priemonės pripažinimo istorine motorine transporto priemone tvarkos aprašo 2, 3 punktų teisėtumo
Nr.: eI-14-629/2021 Tipas: Nutartis Data: 2020-12-28
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 1V 445 patvirtinto Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimo gyventi Europos Sąjungoje išdavimo tvarkos aprašo 36, 37. 37.10 punktų ir Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2018 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. 3K-54 patvirtinto Kriterijų, kuriais vadovaujamasi nustatant, ar yra rimtas pagrindas manyti, kad gali kilti užsieniečio nelegalios migracijos grėsmė, vertinimo tvarkos aprašo 6.2, 6.4, 6.12, 7-9 punktų teisėtumo
Nr.: eI-11-556-2021 Tipas: Nutartis Data: 2020-12-09
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 46 sprendimų teisėtumo bei dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugpjūčio 18 d. įsakymo Nr. V-1865 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių 2020 metų siektinų reikšmių patvirtinimo“ teisėtumo
Nr.: I-7-552/2021 Tipas: Nutartis Data: 2020-11-04
Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. 3D-65 „Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 3D-603 „Dėl Duomenų iš žalio pieno pirkėjų rinkimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 punktu patvirtintų Taisyklių 6.2.6.1 ir 6.2.6.2 papunkčių teisėtumo
Nr.: eI-10-624/2021 Tipas: Nutartis Data: 2020-10-08
Dėl 2020 m. liepos 31 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro priimto įsakymo Nr. V-1749 1 punkto ir 2020 m. liepos 31 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro priimto įsakymo Nr. V-1762 1.2 ir 3.2 punktų teisėtumo
Nr.: I-8-822/2021 Tipas: Nutartis Data: 2020-09-30
Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-897, XIII skyriaus, 118.1-118.6 papunkčių ir 115 ir 116 punktų teisėtumo
Nr.: eI-6-556/2021 Tipas: Nutartis Data: 2020-09-25
Dėl Socialinės globos namų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. A1-46, 4 priedo 16.6 papunkčio teisėtumo
Nr.: eI-9/502/2021 Tipas: Nutartis Data: 2020-09-21
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. 1-129 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 1-229 „Dėl Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 1.9 ir 1.16 papunkčių teisėtumo
Nr.: I-5-261/2021 Tipas: Nutartis Data: 2020-09-10
Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. 1K-286 „Dėl bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso patvirtinimo“ 1 punkto teisėtumo
Nr.: eI-4-556/2021 Tipas: Nutartis Data: 2020-07-01
Dėl Perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes Baltijos jūroje suteikimo, perleidimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisės galiojimo panaikinimo ir individualių žvejybos galimybių skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 3D-620, 21 punkto teisėtumo
Nr.: I-3-556/2021 Tipas: Nutartis Data: 2020-01-22
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 260 patvirtintų Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 1V-423 redakcija) 14 punkto atitikties konstituciniam teisinės valstybės principui
Nr.: eI-1-492/2021 Tipas: Nutartis Data: 2019-11-13
Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-191 „Dėl studijų krypčių vertinimo ir laikinojo akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir šiuo įsakymu patvirtinto studijų krypčių vertinimo ir laikinojo akreditavimo tvarkos aprašo, 2017 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-706 „Dėl palyginamojo ekspertinio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vertinimo reglamento patvirtinimo“ patvirtinto Palyginamojo ekspertinio MTEP veiklos vertinimo reglamento, 2017 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-747 „Dėl kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslin
Nr.: I-5-502/2020 Tipas: Prašymas Data: 2018-04-19

Tel. (8 5) 279 1005
El. paštas: info@lvat.lt 

Darbo laikas
I-IV 8.00 – 17.00
V 8.00 – 15.45
Pietų pertrauka 12.00 – 12.45

Skundų ir prašymų priėmimo raštinėje laikas:

Pirmadienis 7.30 - 17.00
Antradienis 7.30 - 17.00
Trečiadienis 7.30 - 17.00
Ketvirtadienis 7.30 - 17.00
Penktadienis 8.00 - 15.45
Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda.

Naujienų prenumerata