Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

Veikla

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas buvo įsteigtas 2000 m. rugsėjo 19 d. pakeitus Lietuvos Respublikos administracinių teismų įsteigimo įstatymą ir pradėjo veikti nuo 2001 metų sausio 1 d.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra įsikūręs Vilniuje ir veikia visoje valstybės teritorijoje. Vadovaudamasis nacionaline ir Europos Sąjungos teise, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas siekia užkirsti kelią asmenų teisių pažeidimams viešajame sektoriuje. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo paskirtis yra ne tik vykdyti teisingumą konkrečiose bylose, bet ir formuoti vienodą administracinių teismų praktiką, aiškinant ir taikant įstatymus bei kitus teisės aktus. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimai ir nutartys administracinėse bylose yra galutiniai ir neskundžiami.

Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą sudaro pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ir 19 teisėjų. Bylas Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme nagrinėja trijų teisėjų kolegija, išplėstinė penkių arba septynių teisėjų kolegija arba Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo plenarinė sesija.

Lietuvos administracinių teismų sistemą sudaro Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ir Regionų  administracinis teismas, turintis penkis rūmus (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio). Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymą Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra apeliacinė instancija Regionų administracinio teismo, kaip pirmosios instancijos teismo, priimtiems sprendimams ir nutartims.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pavaduotojas ir šio teismo pirmininko paskirtas teisėjas dalyvauja Specialioje teisėjų kolegijoje sprendžiant ginčus dėl bylų rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas leidžia visuomenei laisvai prieinamą biuletenį, kuriame skelbiama aktuali informacija apie teismų praktiką, teismų praktikos apibendrinimai ir apžvalgos bei kita informacija apie Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo veiklą, medžiaga, reikšminga vienodam teisės aiškinimui ir taikymui užtikrinti.


Kompetencija

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo kompetencija, administracinių bylų nagrinėjimo procesas ir tvarka yra reglamentuoti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme.

Apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nagrinėja apeliacinius bei atskiruosius skundus bylose, kurias pirmąja instancija nagrinėja Regionų administracinis teismas.

Administraciniams teismams pagal kompetenciją priskiriami administraciniai ginčai, kylantys šiose srityse: valstybės institucijų atsakomybė už žalą, bausmių vykdymo ir suėmimo sąlygos, mokesčiai ir muitinės veikla, užsieniečių teisinė padėtis ir prieglobstis, sveikatos ir socialinė apsauga, aplinkos apsauga, Europos Sąjungos ir kitų institucijų finansinė parama, konkurencija, teritorijų planavimas ir statyba, žemės teisiniai santykiai, nuosavybės teisių atkūrimas, asmens duomenų teisinė apsauga, energetika, ryšių reguliavimas, tabako ir alkoholio kontrolė, finansų rinkų priežiūra, registrai, valstybės tarnyba, vietos savivalda.

Taip pat Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nagrinėja skundus dėl apylinkės teismų sprendimų sulaikyti užsienietį arba pratęsti jo sulaikymo terminą, arba taikyti jam alternatyvią sulaikymui priemonę.

 

 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra vienintelė ir galutinė instancija:

  • byloms dėl norminių administracinių aktų, kuriuos priėmė centriniai valstybinio administravimo subjektai, teisėtumo, taip pat bendrijų, politinių partijų, politinių organizacijų ar asociacijų priimtų bendro pobūdžio teisės aktų teisėtumo;
  • byloms pagal skundus dėl Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimų ar neveikimo, išskyrus skundus, kurie priskirti Konstitucinio Teismo kompetencijai;

  • byloms dėl savivaldybės tarybos prašymų pateikti išvadą, ar savivaldybės tarybos narys, savivaldybės tarybos narys – meras, kuriems pradėta įgaliojimų netekimo procedūra, sulaužė priesaiką ir (ar) nevykdė (prašyme nurodytų) jiems įstatymuose nustatytų įgaliojimų;
  • byloms pagal Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos prašymus kreiptis į kompetentingą Europos Sąjungos teisminę instituciją dėl Europos Komisijos sprendimo dėl tinkamumo, dėl standartinių duomenų apsaugos sąlygų priėmimo ar dėl patvirtintų elgesio kodeksų visuotinio galiojimo.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nagrinėja prašymus dėl proceso atnaujinimo administracinėse bylose, kurios užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu ar nutartimi.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra galutinė instancija Administracinių bylų teisenos įstatyme nurodytoms byloms nagrinėti, todėl tais atvejais, kai nagrinėjant bylą iškyla Europos Sąjungos teisės aktų aiškinimo ar galiojimo klausimas, kurį išnagrinėti būtina, kad sprendimas byloje būtų priimtas, teismas privalo prašyti Europos Sąjungos Teisingumo Teismo prejudicinio sprendimo. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, kai tai susiję su jo nagrinėjama byla, gali kreiptis į Europos Žmogaus Teisių Teismą su prašymu pateikti konsultacinę išvadą dėl principinių klausimų, susijusių su Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje ar jos protokoluose apibrėžtų teisių ir laisvių aiškinimu ar taikymu.

Susisiekite

Tel. (8 5) 279 1005 
Mob.tel.: +370 655 22502
El. paštas: info@lvat.lt 

Darbo laikas
I-IV 8.00 – 17.00
V 8.00 – 15.45
Pietų pertrauka 12.00 – 12.45

Skundų ir prašymų priėmimo raštinėje laikas:

Pirmadienis 8.00 - 17.00
Antradienis 8.00 - 17.00
Trečiadienis 8.00 - 17.00
Ketvirtadienis 8.00 - 17.00
Penktadienis 8.00 - 15.45

Pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 17.00 iki 17.30 teisme priimami iš anksto užsiregistravusių asmenų prašymai ir skundai.

Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama 1 valanda.

FacebookYoutubeLinkedIn

Naujienų prenumerata