Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

ADMINISTRACINIS PROCESAS

Arasimavičius M. Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo 2010 metais Lietuvos Vyriausiajame administraciniame teisme analizė. Socialinių mokslų studijos. 2012, 4(1): 323–346.

http://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/sms/archyvas/dwn.php?id=308169

 

Ambrasaitė G. Apeliacija administraciniame procese: teisės kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą ribojimo galimybės. Jurisprudencija. 2006, 6(84): 41–47.

http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/get/LT-LDB-0001:J.04~2006~1367154869070/DS.002.0.01.ARTIC

 

Ambrasaitė G. Apeliacija Lietuvos administraciniame procese: pagrindinės reformos kryptys. Jurisprudencija. 2006, 4(82): 13–20.

http://www.mruni.eu/upload/iblock/05d/2_ambrasaite.pdf

 

Arntz J. Tyrimo principas ir advokatų procesinis aktyvumas administraciniame procese. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis. 2008, 5 (15): 237–249.

www.lvat.lt/download/385/lvat_biuletenis_15.pdf

 

Bron M., Zaksaitė S. Teisė apskųsti pirmosios instancijos teismo sprendimą kaip pamatinė konstitucinė teisė. Teisė. 2008, 66 (2): 146–153.

http://www.vu.lt/leidyba//dokumentai/zurnalai/TeisAe/TeisAe 2008 66 2 tomas/146-153.pdf

 

Kavalnė S., Saudargaitė I. Mediacija ginčuose tarp viešojo administravimo subjektų ir privačių subjektų: lyginamieji aspektai. Jurisprudencija. 2011, 18(1): 251–265.

https://www.mruni.eu/upload/iblock/ce2/14 Kavalne.pdf

 

Lefranc P. Administracinio sprendimo trūkumų ištaisymas. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis. 2013, 24: 378–393.

www.lvat.lt/download/1633/biuletenis_24.pdf

 

Norkus R. Įrodymai ir įrodinėjimas administraciniame procese. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis. 2007, 2 (12): 157–174.

www.lvat.lt/download/337/lvat_biuletenis_12.pdf

 

Paužaitė-Kulvinskienė J. Kiti ginčo sprendimo būdai administracinių bylų teisenoje ir jų praktinio taikymo problemos. Teisė. 2013, 86: 36–56.

http://www.vu.lt/leidyba//dokumentai/zurnalai/TeisAe/TeisAe 2013 86 tomas/36-56.pdf

 

Raižys D. Procesas pirmosios instancijos administraciniame teisme. Disertacija. Vilnius, 2008.

http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2008~D_20080612_151938-28607/DS.005.0.01.ETD

 

Raižys D. Administracinių teismų sprendimų vykdymo problemos. Jurisprudencija. 2005, 69(61): 13–21.

http://www.mruni.eu/upload/iblock/927/2_raizys.pdf

 

Šedbaras S. Kai kurių administracinio proceso vidinės struktūros elementų sampratos problemos. Jurisprudencija. 2002, 32(24): 41–53.

http://www.mruni.eu/upload/iblock/17f/004_sedbaras.pdf

 

Valančius V., Norkus R. Nacionalinis teisinis diskursas dėl administracinio proceso. Jurisprudencija. 2006, 3(81): 91–98.

http://www.mruni.eu/upload/iblock/a04/12_valancius.pdf