Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

ADMINISTRACINĖS TEISĖS PRINCIPAI

Antanaitytė A, Danėlienė I. Lietuvos administracinių teismų dalyvavimas, integruojantis į Europos Sąjungos teisės sistemą: bendrųjų teisės principų reikšmė administraciniuose teisiniuose santykiuose. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis. 2011, 21: 505–533.

www.lvat.lt/download/213/lvat_biuletenis_21_turinys.pdf

A. Andrijauskaitė. Meduolis ar botagas? Geras administravimas kitaip. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis. 2017, 34: 401–415.

Atsisiųsti

Danėlienė I. Proporcingumo principo taikymas administracinėje ir aplinkos teisėje. Teisė. 2009, 72: 110–128.

http://www.vu.lt/leidyba//dokumentai/zurnalai/TeisAe/TeisAe 2009 72 tomas/110-128.pdf

Jurka R. Proceso per įmanomai trumpiausią laiką teisės principas: naujos įžvalgos. Jurisprudencija. 2010, 1(119): 297–316.

http://www.mruni.eu/upload/iblock/66d/18jurka.pdf

Kargaudienė A., Meškys L. Proporcingumo principo reikšmė administracinio poveikio priemonių taikyme. Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka: mokslinių straipsnių rinkinys. 2010, 4: 59–76.

http://www.mruni.eu/kpf_dokumentai/fakultetas/Leidiniai/visuomenes_saugumas_ir_viesoji tvarka_4.pdf

Leonaitė E. Proporcingumo principas ir jo taikymas EŽTT bylose prieš Lietuvą pagal EŽTK 8 straipsnį. Teisė. 2010, 77: 113–125.

http://www.vu.lt/leidyba//dokumentai/zurnalai/TeisAe/TeisAe 2010 77 tomas/113-125.pdf

Pranevičienė B. Teisėtų lūkesčių principo samprata ir teisėtų lūkesčių apsaugos modeliai Europos Sąjungos administracinėje erdvėje. Jurisprudencija. 2007, 6(96): 43–48.

http://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/jurisprudencija/archyvas/dwn.php?id=267356

Trumpulis U. Teisėtumo principo taikymas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje kaip teisingumo įvykdymo prielaida. Jurisprudencija. 2007, 12(102): 75–80.

http://www.mruni.eu/upload/iblock/531/10_ugnius_trumpulis.pdf

Prof. dr. U. Stelkens. Principas „Pacta sunt servanda“ vokiečių ir prancūzų administracinių sutarčių teisėje. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis. 2017, 34: 416–429.

Atsisiųsti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. (8 5) 279 1005
El. paštas: info@lvat.lt 

Darbo laikas
I-IV 8.00 – 17.00
V 8.00 – 15.45
Pietų pertrauka 12.00 – 12.45

Skundų ir prašymų priėmimo raštinėje laikas:

Pirmadienis 8.00 - 17.00
Antradienis 8.00 - 17.00
Trečiadienis 8.00 - 17.00
Ketvirtadienis 8.00 - 17.00
Penktadienis 8.00 - 15.45

Pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 17.00 iki 17.30 teisme priimami iš anksto užsiregistravusių asmenų prašymai ir skundai.

Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama 1 valanda.

Naujienų prenumerata