Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

Vedėjas

METINĖS UŽDUOTYS

 

  1. Iki 2021 m. balandžio 1 d. organizuoti įslaptintų dokumentų patikrinimą bei su įslaptintais dokumentais susijusių vidaus teisės aktų atnaujinimą.
  2. Savo kompetencijos srityje raštu atsakyti į asmenų pateiktus informacinio pobūdžio klausimus ir prašymus laikantis teisės aktuose nustatytos tvarkos ir terminų.
  3. Organizuoti su Teismo raštinės veikla susijusių vidaus teisės aktų atnaujinimą bei naujų, reikalingų efektyviai Teismo raštinės veiklai, parengimą (atsiradus naujai Dokumentų valdymo sistemai – Liteko 2).
  4. Du kartus per metus (iki kovo 20 d. ir iki rugsėjo 20 d.) patikrinti, ar tinkamai LITEKO sistemoje užpildytos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo bylų kortelės, ar tinkamai pažymėti procesiniai įvykiai bei prisegti procesiniai dokumentai. Organizuoti bei kontroliuoti netinkamai įvestų arba neįvestų duomenų suvedimą. Apie gautus rezultatus informuoti Kanclerį.
  5. Vykdant asmenų aptarnavimo kokybės teisme mentoriaus funkcijas, atlikti teisme „Slapto kliento“ tyrimą siekiant įvertinti kaip Teisme yra laikomasi Klientų aptarnavimo standarto. Apie gautus rezultatus informuoti teismo kanclerį pateikiant atskaitą.