Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

Skyriaus vedėjas

Informacija atnaujinta 2021-03-04 15:23:03

METINĖS UŽDUOTYS

  1. Dalyvauti organizuojant konferencijas, seminarus, pasitarimus, diskusijas, posėdžius, pristatymus ir kitus teismo renginius.
  2. Koordinuoti ir kontroliuoti informacijos apie Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo veiklą parengimą ir pateikimą visuomenei.
  3. Organizuoti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo interneto svetainėje anglų kalba paskelbtos informacijos apie teismo veiklą ir kompetenciją atnaujinimą.
  4. Atnaujinti Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų bei skundų nagrinėjimo Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme tvarką pagal pasikeitusį teisinį reguliavimą (Viešojo administravimo įstatymą, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymą, Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisykles, patvirtintas Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875).
  5. Užtikrinti naujausios informacijos, susijusios su asmens duomenų tvarkymu ir apsauga, sklaidą teismo valstybės tarnautojams ir darbuotojams.