Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

Vyriausiasis specialistas (finansininkas)

Informacija atnaujinta 2020-10-08 10:27:51

PAREIGŲ APRAŠYMAS

FUNKCIJOS

1. Apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.

2. Atlieka išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę arba prireikus koordinuoja išankstinės, einamosios ir paskesnės finansų kontrolės atlikimą.

3. Registruoja apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenis arba prireikus koordinuoja ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenų registravimą apskaitos registruose.

4. Rengia ir teikia pasiūlymus su finansų valdymu susijusiais klausimais.

5. Rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusių dokumentų rengimą.

6. Vykdo mokėjimo procedūras arba, prireikus koordinuoja mokėjimo procedūrų vykdymą.

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

8. Tvarko buhalterinę apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka.

9. Prižiūri finansinių ir ūkinių operacijų teisėtumą, valstybės lėšų naudojimą įstatymų nustatyta tvarka ir tinkamą dokumentų įforminimą, užtikrina apskaitos dokumentais pagrįstų ūkinių įvykių ir operacijų įtraukimą į apskaitą.

10. Tvarko finansinius dokumentus, užtikrina jų tinkamą saugojimą, parengia perduoti į teismo archyvą.

11. Pavaduoja laikinai negalintį eiti pareigų vyresnįjį patarėją (vyriausiąjį finansininką), vyresniojo patarėjo (vyriausiojo finansininko) trumpalaikių atostogų laikotarpiu, komandiruočių, laikinojo nedarbingumo ir kitais atvejais) be atskiro pavedimo.

12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

arba

1.2 išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.3. darbo patirtis – finansų valdymo srities patirtis;

1.4. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

1.1