Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

Vedėjas

PAREIGŲ APRAŠYMAS

 FUNKCIJOS

1. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
2. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
3. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
4. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
5. Vadovauja su skyriaus veikla susijusių teismo dokumentų ir jų bylų rengimui ir tvarkymui, užtikrina jų apskaitą, saugojimą ir perdavimą archyvui, organizuoja teismo įslaptintos informacijos apskaitą ir kontroliuoja jos apyvartą, užtikrina teismo posėdžių tvarkaraščių suformavimą ir jų išankstinį paskelbimą.
6. Koordinuoja  teismo posėdžių sekretorių, kai jie nėra priskirti dirbti su konkrečiu teisėju, darbą, jų priskyrimą teisėjams / byloms, organizuoja pavadavimą.
7. Vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su Lietuvos teismų informacine sistema (LITEKO), tvarko bylų nagrinėjimo statistines ataskaitas.
8. Užtikrina kokybišką asmenų aptarnavimą, prašymų, pareiškimų, skundų ir pasiūlymų nagrinėjimą bei imasi priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai, koordinuoja vienodų veiklos standartų laikymąsi raštinės padaliniuose.
9. Dalyvauja teismo pirmininko ar teismo kanclerio sudarytų nuolatinių ir laikinųjų komisijų darbe, teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus.
10. Įgyvendina padalinio nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytus tikslus ir vykdo priskirtas funkcijas.
11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
  
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. darbo patirtis – dokumentų valdymo srities patirtis;
1.3. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
2.1. kalba – anglų;
2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:
3.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, ar suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.