Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

Posėdžių sekretorius

PAREIGŲ APRAŠYMAS

FUNKCIJOS

1. Organizuoja pasiruošimą teismo posėdžiams, techniškai juos aptarnauja, patikrina atvykusių posėdžių dalyvių tapatybę ir įgaliojimus.
2. Rengia informacines pažymas, teismo posėdžių protokolus ir teikia teisėjams pasirašyti.
3. Užtikrina teismo posėdžių garso įrašų darymą ir jų išsaugojimą.
4. Sudaro ir tvarko bylas ir jų apyrašus.
5. Vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su Lietuvos teismų informacine sistema (LITEKO).
6. Rengia ir siunčia proceso dalyviams teismo šaukimus / pranešimus, taip pat siunčia procesinių dokumentų kopijas ir kitus dokumentus.  
7. Suskaitmenina procesinius sprendimus LITEKO informacinėje sistemoje bei tvirtina jų kopijų tikrumą elektroniniu parašu.
8. Daro teismo procesinių dokumentų kopijas ir tvirtina jų tikrumą.
9. Rengia ir teikia teismo posėdžių organizavimui aktualią informaciją.   
10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

2. Atitikimas kitiems reikalavimams:
2.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, ar suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.