Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

Vyresnysis patarėjas (vyriausiasis finansininkas)

METINĖS UŽDUOTYS

  1. Atlikti 2019 m. ir 2020 m. teismo išlaidų pasiskirstymo pagal ekonominius straipsnius palyginamąją analizę, įvertinti ir įvardinti priežastis, kurios galėjo lemti gautą išlaidų pasiskirstymą, ir pateikti išvadas bei rekomendacijas tiesioginiam vadovui.
  2. Atlikti 2021 metų biudžeto lyginamąją analizę su 2020 metų biudžeto duomenimis, bei remiantis ja parengti 2022-2024 metų biudžeto projektą BAFVS ir VBAMS sistemose pagal skirtus maksimalius asignavimus detaliai kiekvienam ekonominiam išlaidų straipsniui bei pateikti rekomendacijas ir pagrindinius pastebėjimus tiesioginiam vadovui.
  3. Nuolat vykdyti 2021 metų teismo biudžeto analizę, teikti susistemintą informaciją tiesioginiam vadovui ne vėliau iki kiekvieno ketvirčio 20 dienos arba tiesioginiam vadovui pareikalavus.
  4. Organizuoti teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinės apskaitos organizavimą įstaigoje, peržiūrą ir pateikti pasiūlymus tiesioginiam vadovui dėl būtinų ar galimų pakeitimų vidiniuose teismo dokumentuose
  5. Peržiūrėti užduočių, atsakomybių ir veiklos pasiskirstymą tarp Vyresniojo patarėjo vyr. finansininko) ir Vyriausiojo specialisto (finansininko) pareigybių ar atliekamos funkcijos neprieštarauja Finansų kontrolės taisyklėms dėl einamosios, paskesniosios finansų kontrolės principų laikymosi.