Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

Vyriausiasis specialistas

PAREIGŲ APRAŠYMAS

FUNKCIJOS

1. Analizuoja ir vertina tiekėjų pateiktus viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja tiekėjų pateiktų viešųjų pirkimų dokumentų analizę ir vertinimą.

2. Dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje.

3. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešaisiais pirkimais susijusiais klausimais.

4. Rengia su viešųjų pirkimų planavimu susijusius dokumentus.

5. Rengia viešųjų pirkimų dokumentus.

6. Tvarko ir organizuoja komandiruočių suteikimą personalui, rengia įsakymų projektus personalo komandiruočių klausimais.

7. Tvarko ir organizuoja dokumentus, reikalingus leidimams dėl darbo su įslaptinta informacija gauti.

8. Organizuoja ir koordinuoja personalo sveikatos atitikimo rizikos faktoriams dokumentus.

9. Tvarko viešųjų pirkimų dokumentų ir leidimų dirbti su įslaptintais dokumentais registrus.

10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1 išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.