HerbasLietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Veiklos sritys

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas:

  • nagrinėja apeliacinius skundus ir atskiruosius skundus dėl apygardų administracinių teismų sprendimų (nutarimų, nutarčių);
  • kaip pirmoji ir galutinė instancija nagrinėja tam tikras bylas, įstatymų priskirtas tik jo kompetencijai (pavyzdžiui, prašymus ištirti norminių administracinių aktų teisėtumą, klausimus, susijusius su rinkimais, referendumais ir kt.);
  • nagrinėja prašymus dėl proceso atnaujinimo užbaigtose nagrinėti bylose;
  • nagrinėja užsieniečių skundus dėl apylinkės teismo sprendimo sulaikyti užsienietį arba pratęsti jo sulaikymo terminą, arba taikyti jam alternatyvią sulaikymui priemonę;
  • Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pavaduotojas ir šio teismo pirmininko paskirtas teisėjas dalyvauja Specialioje teisėjų kolegijoje sprendžiant ginčus dėl bylų rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui.

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimai ir nutartys administracinėse bylose yra galutiniai ir neskundžiami. Suprasdami tai, teismo teisėjai itin atidžiai ir kruopščiai nagrinėja kiekvieną bylą, visapusiškai vertina nagrinėjamų bylų aplinkybes ir išsamiai motyvuoja priimamus sprendimus. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, kaip aukščiausioji teisminė pakopa administracinėse bylose, taip pat yra įpareigotas formuoti vienodą administracinių teismų praktiką, aiškinant ir taikant įstatymus bei kitus teisės aktus. Vykdydamas šią funkciją Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas:

  • skelbia šio teismo plenarinės sesijos priimtus sprendimus, nutarimus ir nutartis, trijų teisėjų kolegijų ir išplėstinių penkių bei septynių teisėjų kolegijų priimtus sprendimus, nutarimus ir nutartis, dėl kurių paskelbimo pritarė dauguma šio teismo teisėjų, taip pat visus sprendimus dėl norminių administracinių aktų teisėtumo;
  • analizuoja administracinių teismų praktiką, taikant įstatymus bei kitus teisės aktus ir rengia teismų praktikos apibendrinimus;
  • vadovaudamasis Europos Sąjungos teisminių institucijų išaiškinimais, analizuoja ir apibendrina administracinių teismų praktiką, taikant Europos Sąjungos teisės normas, bendradarbiauja su Europos Sąjungos teisminėmis institucijomis, siekdamas užtikrinti vienodą Europos Sąjungos teisės aktų aiškinimą ir taikymą administracinėse bylose;
  • siekdamas suteikti teisinę informaciją visuomenei, vykdo švietėjišką veiklą – publikuoja internete aktualias Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų apžvalgas. Jas galite rasti šiuo adresu: http://www.lvat.lt/lt/teismu-praktika.html

 

Daugiau informacijos apie Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo veiklą ir statistinę informaciją galite rasti teismo metiniuose pranešimuose.

 

Informaciją atnaujino: LVAT
Informacija atnaujinta: 2014-06-09 09:22

Darbo laikas

I-IV

V

8.00 - 17.00

8.00 - 15.45

Pietų pertrauka

12.00 - 12.45

dokumentų priėmimo laikas

I-IV

V

7.30 - 17.00

8.00 - 15.45

Adresas

Žygimantų g. 2

LT-01102 Vilnius

Tel. (8 5) 279 1005

Faks. (8 5) 268 5875

info@lvat.lt

 

Kaip mus rasti?

e.teismas.lt

Lietuvos teismų
elektroninių paslaugų
portalas

TEISMO DARBO VERTINIMO
Anoniminė anketa

Moksleivi, pažink teismą iš arti!

Karjera LVAT

teisėjų ir teismo pirmininko skyrimo tvarka Europoje

 
Viso apsilankė:2446565Šiandien:2429Dabar naršo:44