HerbasLietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Visos naujienos

Teismas sprendė, jog Žurnalistų etikos inspektorius nepažeidė jam suteiktų įgaliojimų
2017-03-30
 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) 2017 m. kovo 27 d. pripažino, kad Žurnalistų etikos inspektoriaus 2015 m. rugpjūčio 7 d. sprendimas, priimtas išnagrinėjus pareiškėjo skundą dėl garbės ir orumo pažeidimo bei dėl nekaltumo prezumpcijos pažeidimo UAB „Delfi“ paskelbiant 2015 m. kovo 12 d. publikaciją, yra teisėtas ir pagrįstas.

Apžvelgiamoje administracinėje byloje ginčijamu sprendimu Žurnalistų etikos inspektorius buvo pripažinęs, kad skelbiant nurodytą publikaciją nebuvo pažeisti teisės aktų reikalavimai. Tačiau pareiškėjas su tokiu sprendimu nesutiko, teigdamas, kad publikacijos turinys pažeidė nekaltumo prezumpciją, iš viso publikacijos konteksto ir turinio skaitytojui buvo sukurtas vienpusis, šališkas subjektyvus požiūris į pareiškėją, kaip į nusikaltėlį, smurtautoją.

Teisėjų kolegija, vertindama kilusį ginčą, pažymėjo, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (toliau – ir Visuomenės informavimo įstatymas) 3 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad viešoji informacija visuomenės informavimo priemonėse turi būti pateikiama teisingai, tiksliai ir nešališkai. Pagal Visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnio 2 dalį, kurios taikymas taip pat aktualus nagrinėjamos bylos kontekste, draudžiama platinti dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą. Šis įstatymas numato, kad viešosios informacijos rengėjai privalo būti objektyvūs ir nešališki, pateikti kuo daugiau nuomonių ginčytinais politikos, ekonomikos ir kitais visuomenės gyvenimo klausimais, taip pat neturi skelbti nepagrįstų, nepatikrintų, faktais neparemtų kaltinimų, žurnalistai turi teikti teisingas, tikslias ir nešališkas žinias, kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, remtis keliais šaltiniais. Jeigu nėra galimybės patikrinti informacijos šaltinio patikimumo, tai nurodyti skelbiamoje informacijoje, taip pat vadovautis savo veikloje pagrindiniais visuomenės informavimo principais, laikytis žurnalistų profesinės etikos normų.

LVAT teisėjų kolegija, patikrinusi pareiškėjo iškeltą administracinę bylą nurodyto teisinio reguliavimo kontekste, sutiko su pirmosios instancijos teismo bei atsakovo sprendime padarytomis išvadomis, jog viešosios informacijos rengėjas ir skleidėjas informacijos (saviraiškos) laisvės ribų nagrinėjamu atveju neperžengė, todėl nėra pagrindo publikacijoje paskelbtą informaciją vertinti kaip tikrovės neatitinkančią, žeminančią pareiškėjo garbę ir orumą, taip pat teigti, kad buvo pažeistas nuomonių įvairovės principas.

Teisėjų kolegija atsižvelgė į tai, kad nagrinėjamu atveju publikacijoje pateikta informacija yra viešo intereso objektas, joje, priešingai nei nurodė pareiškėjas, nėra jokių duomenų apie jo pripažintą kaltę, tiesioginį dalyvavimą muštynėse, kuriose žuvo žmogus, suduotus smūgius ir pan. Publikacijoje yra pateikta bendra informacija apie vykstantį tyrimą dėl padaryto nusikaltimo, pareikštus įtarimus įtariamiesiems (tame tarpe ir pareiškėjui, nes procesas pareiškėjo atžvilgiu nėra nutrauktas). Publikacijoje pateikti duomenys nėra iškraipyti, užgaulūs, skleidžiantys dezinformaciją, įžeidžiantys, žeminantys ar kaip kitaip pažeidžiantys pareiškėjo garbę ir orumą. Dėl šių priežasčių teisėjų kolegija sprendė, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad skelbiant nurodytą publikaciją nebuvo pažeisti Visuomenės informavimo įstatymo reikalavimai ir atitinkamai ginčijamas 2015 m. rugpjūčio 7 d. sprendimas laikytinas teisėtu ir pagrįstu.

Daugiau informacijos yra skelbiama Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo interneto svetainėje www.lvat.lt. Administracinės bylos Nr. A-537-525/2017. Cituojant arba kitaip platinant šią informaciją, prašome nurodyti informacijos šaltinį.

 
Informaciją atnaujino: LVAT
Informacija atnaujinta: 2017-03-30 08:47

Darbo laikas

I-IV

V

8.00 - 17.00

8.00 - 15.45

Pietų pertrauka

12.00 - 12.45

dokumentų priėmimo laikas

I-IV

V

7.30 - 17.00

8.00 - 15.45

Adresas

Žygimantų g. 2

LT-01102 Vilnius

Tel. (8 5) 279 1005

Faks. (8 5) 268 5875

info@lvat.lt

 

Kaip mus rasti?

e.teismas.lt

Lietuvos teismų
elektroninių paslaugų
portalas

TEISMO DARBO VERTINIMO
Anoniminė anketa

Moksleivi, pažink teismą iš arti!

Karjera LVAT

teisėjų ir teismo pirmininko skyrimo tvarka Europoje

 
Viso apsilankė:3443527Šiandien:2712Dabar naršo:29