HerbasLietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Visos naujienos

Reikalavimas pateikti psichologinio vertinimo išvadą pripažintas neproporcingu
2017-09-20
 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2017 m. rugsėjo 19 d. priėmė sprendimą norminėje administracinėje byloje Nr. I-11-492/2017.

Išplėstinė teisėjų kolegija nusprendė, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. V-196/1R-80 patvirtinto Reikalavimų pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatai ir pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatos tikrinimo tvarkos aprašo nuostatos, įtvirtinančios, kad kartu su galutine išvada  apie tai, ar asmuo dėl sveikatos būklės gali (negali) dirbti teisėju, pateikiama ir psichologo surašyta teisėjo psichologinio vertinimo išvada, taip pat tai, kad teisėjo psichologinio vertinimo išvada atiduodama teisėjui, kuris pateikia ją Nacionalinei teismų administracijai, prieštarauja Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 531 straipsnio 4 daliai, taip pat konstituciniams teisinės valstybės, asmens privataus gyvenimo neliečiamumo bei proporcingumo principams.

Išplėstinė teisėjų kolegija pabrėžė, kad bendrasis sveikatos pažymėjimas (F Nr. 046/a) yra vienintelė forma, kurioje turi būti pateikta galutinė išvada dėl asmens tinkamumo teisėjo darbui, be kita ko, įvertinus ir psichologinio vertinimo rezultatą (išvadą), įrašytą medicininiame dokumente (F Nr. 025/a) kartu su kitais sveikatos patikrinimo duomenimis, ir kuri yra teikiama atitinkamoms institucijoms, kompetentingoms priimti sprendimus dėl teisėjų skyrimo, profesinės karjeros ir atleidimo iš pareigų. Kitokios ar papildomos formos psichologinio vertinimo rezultatui (išvadai) įtvirtinti Teismų įstatymas nenumato. Taigi Teismų įstatyme įtvirtinus psichologinį vertinimą ir jo turinį, kaip sudėtinę pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatos patikrinimo dalį, implicitiškai nebuvo suteiktas teisinis pagrindas poįstatyminiame teisės akte įtvirtinti nei atskiros psichologinio vertinimo išvados pateikimą, nei jos panaudojimą.

Išplėstinės teisėjų kolegijos požiūriu, psichologinio vertinimo išvados, kaip atskiro sveikatos patikrinimo dokumento, pateikimas ir įpareigojimas teikti jį Nacionalinei teismų administracijai, atsižvelgiant į įstatyme įtvirtintą patikrinimo tikslą įvertinti asmens tinkamumą eiti teisėjo pareigas, yra perteklinis asmens privataus gyvenimo neliečiamumo prasme.

Administracinės bylos Nr. I-11-492/2017. Cituojant arba kitaip platinant šią informaciją, prašome nurodyti informacijos šaltinį.

 
Informaciją atnaujino: LVAT
Informacija atnaujinta: 2017-09-20 14:47

Darbo laikas

I-IV

V

8.00 - 17.00

8.00 - 15.45

Pietų pertrauka

12.00 - 12.45

dokumentų priėmimo laikas

I-IV

V

7.30 - 17.00

8.00 - 15.45

Adresas

Žygimantų g. 2

LT-01102 Vilnius

Tel. (8 5) 279 1005

Faks. (8 5) 268 5875

info@lvat.lt

 

Kaip mus rasti?

e.teismas.lt

Lietuvos teismų
elektroninių paslaugų
portalas

TEISMO DARBO VERTINIMO
Anoniminė anketa

Moksleivi, pažink teismą iš arti!

Karjera LVAT

teisėjų ir teismo pirmininko skyrimo tvarka Europoje

 
Viso apsilankė:3443541Šiandien:2726Dabar naršo:22