HerbasLietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Visos naujienos

Pristatome 31-ąjį LVAT praktikos biuletenio numerį
2017-02-20
 

 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) išleido naująjį – 31-ąjį – administracinių teismų praktikos biuletenio numerį, kuriame pristatomas LVAT praktikos, taikant Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo (toliau – ir Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas) normas, apibendrinimas. Leidinyje taip pat pateikiama svarbiausia 2016 metų sausio-birželio mėnesių LVAT teisminė praktika, administracinė doktrina, apžvelgiamos specialiosios teisėjų kolegijos nutartys dėl teismingumo bei Lietuvai aktualūs tarptautinių ir užsienio teismų sprendimai.

 

Naujausiame biuletenio numeryje pristatomo LVAT praktikos, taikant Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo normas, apibendrinimo tikslas – apibendrinti teismo suformuotas šios srities taisykles. Parengtam apibendrinimui atrinktos 2000–2015 metų LVAT nagrinėtos administracinės bylos, kurios atspindi įvardinto įstatymo nuostatų aiškinimą ir taikymą. Taip pat šiuo apibendrinimu yra siekiama supažindinti su teisės gauti viešojo sektoriaus turimą informaciją įgyvendinimu tarptautiniame ir Europos Sąjungos lygmenyje, pateikiant aktualią Europos Sąjungos Teisingumo Teismo bei Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikos apžvalgą.


Naujame LVAT 31-ajame biuletenyje skaitytojams pateikiami aktualiausi 2016 metų pirmojo pusmečio teismo sprendimai bylose dėl norminių administracinių aktų teisėtumo. Šiame leidinyje taip pat pateikiama reikšmingiausia minėto laikotarpio LVAT praktika administracinėse bylose dėl socialinės apsaugos, konkurencijos, valstybės tarnybos teisinių santykių, taip pat išaiškinimai, pateikti bylose dėl viešojo administravimo subjektų sprendimų, priimtų mokesčių, žemės teisinių santykių srityse ir kt.

 

Biuletenio administracinės doktrinos dalyje skaitytojams pateikiamas Prancūzijos Respublikos valstybės tarybos Conseil d’Etat pirmininko pavaduotojo Jean-Marc Sauvé straipsnis „Subsidiarumas – dvipusė moneta?“. Leidinyje skaitytojams taip pat pristatomas Vokietijos viešojo administravimo instituto ir Špajerio administracinių mokslų universiteto mokslo darbuotojos Agnės Andrijauskaitės straipsnis „Teisė būti išklausytam – kelias geresnių administracinių procedūrų link“.

 

Kaip įprasta, LVAT biuletenio informacinėje dalyje skaitytojams pristatoma specialiosios teisėjų kolegijos, sprendžiančios rūšinio teismingumo klausimus, įdomiausių nutarčių apžvalga. Biuletenyje galima rasti aktualių Europos Sąjungos Teisingumo Teismo, Europos Žmogaus Teisių Teismo, Čekijos aukščiausiojo administracinio teismo, Suomijos aukščiausiojo administracinio teismo, Latvijos aukščiausiojo teismo, Švedijos aukščiausiojo administracinio teismo, Vokietijos Federalinio administracinio teismo sprendimų apžvalgas.

 

LVAT primena, jog administracinių teismų praktikos biuletenis rengiamas siekiant supažindinti visuomenę su naujausia bei aktualiausia administracinių teismų praktika bei LVAT vykdant Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme (toliau – ir Administracinių bylų teisenos įstatymas) numatytą funkciją formuoti vienodą administracinių teismų praktiką. Popierinį 31-ąjį administracinių teismų praktikos biuletenį galima įsigyti atvykus į teismo raštinę, taip pat kreipiantis elektroninio ryšio priemonėmis. Norėdami įsigyti popierinį leidinį elektroninio ryšio priemonėmis, prašome užpildyti atitinkamos formos užsakymo anketą LVAT interneto svetainėje ir ją pateikti teismui nurodyta tvarka.

 

Džiaugiamės tuo, kad šio leidinio elektroninis variantas išsyk yra prieinamas visuomenei ir siūlome su juo susipažinti.


Daugiau informacijos apie Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką bei šio teismo veiklą galite rasti teismo interneto svetainėje www.lvat.lt Cituodami arba kitaip platindami šią informaciją, prašome nurodyti informacijos šaltinį.

 
Informaciją atnaujino: LVAT
Informacija atnaujinta: 2017-03-14 09:25

Darbo laikas

I-IV

V

8.00 - 17.00

8.00 - 15.45

Pietų pertrauka

12.00 - 12.45

dokumentų priėmimo laikas

I-IV

V

7.30 - 17.00

8.00 - 15.45

Adresas

Žygimantų g. 2

LT-01102 Vilnius

Tel. (8 5) 279 1005

Faks. (8 5) 268 5875

info@lvat.lt

 

Kaip mus rasti?

e.teismas.lt

Lietuvos teismų
elektroninių paslaugų
portalas

TEISMO DARBO VERTINIMO
Anoniminė anketa

Moksleivi, pažink teismą iš arti!

Karjera LVAT

teisėjų ir teismo pirmininko skyrimo tvarka Europoje

 
Viso apsilankė:3443602Šiandien:2787Dabar naršo:23