HerbasLietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Visos naujienos

LVAT: Vilniaus Joachimo Lelevelio mokyklos pertvarka – neteisėta
2017-02-27
 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) 2017 m. vasario 20 d. neskundžiamu sprendimu patenkino apeliacinius skundus dėl Vilniaus Joachimo Lelevelio mokyklos pertvarkos ir buveinės pakeitimo ir Vilniaus miesto savivaldybės sprendimą perkelti šios mokyklos buveinę į Minties g. 3, Vilnius, panaikino.

Ginčas byloje kilo dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos (toliau – ir Taryba)  2015 m. liepos 15 d. sprendimo „Dėl Vilniaus Joachimo Lelevelio vidurinės mokyklos (struktūros) pertvarkymo ir buveinės pakeitimo“ struktūriškai pertvarkyti Vilniaus Joachimo Lelevelio vidurinę mokyklą, likviduojant mokyklos skyrių, esantį Minties g. 3, Vilniuje, ir Mokyklos veiklą vykdyti Minties g. 3, Vilniuje, o esamas mokyklos patalpas, esančias Antakalnio g. 33, Vilniuje, perduoti savivaldybei.

Pirmosios instancijos teismas pareiškėjų  skundą atmetė teigdamas, jog Vilniaus miesto savivaldybės taryba veikė jai suteiktos kompetencijos ribose, nepažeidė galiojančių teisės aktų. Bylą nagrinėjusios apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas turėjo pareigą patikrinti, ar buvo pritaikytas tinkamas teisinis reguliavimas ginčo visuomeniniams santykiams, ir jei taip, ar nuosekliai jo laikytasi bei, ar priimtas sprendimas buvo pagrįstas.

Bylą nagrinėjusi LVAT teisėjų kolegija pabrėžė, kad Tarybos 2015 m. liepos 15 d. sprendime nėra minimas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sutikimas pertvarkyti biudžetinę įstaigą – Vilniaus Joachimo Lelevelio vidurinę mokyklą. LVAT teisėjų kolegijos nuomone, visų pirma, toks atskiras sutikimas yra privaloma sąlyga sprendimui dėl mokyklos, kaip biudžetinės įstaigos, struktūros pertvarkymo. Antra, tokio sutikimo buvimas yra logiška sąlyga, nes jame atskleidžiamas pertvarkos tikslas bei kiti reikalingi teisiniai dalykai. Tuo tarpu 2015 m. liepos 15 d. sprendime visiškai nieko nepasisakoma apie struktūrinės pertvarkos tikslą. Sprendime LVAT teisėjų kolegija taip pat pažymėjo, jog jei Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl sutikimo pertvarkyti biudžetinę įstaigą buvo išreikštas 2015 m. liepos 15 d. sprendimu, vis tiek lieka neaišku, koks konkrečiai buvo struktūrinės pertvarkos tikslas. Kylantys neaiškumai, tam tikros abejonės tarnauja asmens, besikreipusio teisminės gynybos, naudai.

Be to, anot LVAT, Taryba, priimdama 2015 m. liepos 15 d. aktą, rėmėsi Vyriausybės patvirtintomis Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, tačiau nenurodė, kokiais konkrečiais šių taisyklių punktais, o tai aiškiai nesuderinama su Viešojo administravimo įstatymo reikalavimais, todėl, anot teismo, nėra galimybių patikrinti, ar iš tikro, kaip nurodo pareiškėjai, buvo privalu laikytis taisyklių reikalavimų, kuriuose įtvirtinta pareiga, sprendžiant dėl mokyklų tinklo pertvarkymo ir mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, struktūros, konsultuotis su įvairiomis interesų grupėmis, tarp jų ir mokyklų bendruomenėmis. Neapibrėžtumas neleidžia nei patvirtinti, nei paneigti 2015 m. liepos 15 d. sprendimo teisėtumo ir tai eliminuoja galimybę išnagrinėti bylą visapusiškai ir iš esmės bei priimti ne tik teisėtą, bet ir teisingą sprendimą.

LVAT teisėjų kolegija padarė išvadą, kad Tarybai priimant 2015 m. liepos 15 d. sprendimą nebuvo nuosekliai laikytasi teisinio reguliavimo, sprendžiant Vilniaus Joachimo Lelevelio mokyklos pertvarkos klausimą. Todėl, atsižvelgęs į šiuos ir kitus sprendime išdėstytus argumentus, LVAT apeliacinius skundus patenkino ir panaikino Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 15 d. sprendimą.

Daugiau informacijos yra skelbiama Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo interneto svetainėje www.lvat.lt. Bylos Nr. A-197-556/2017. Cituojant arba kitaip platinant šią informaciją, prašome nurodyti informacijos šaltinį.

 
Informaciją atnaujino: LVAT
Informacija atnaujinta: 2017-02-27 12:22

Darbo laikas

I-IV

V

8.00 - 17.00

8.00 - 15.45

Pietų pertrauka

12.00 - 12.45

dokumentų priėmimo laikas

I-IV

V

7.30 - 17.00

8.00 - 15.45

Adresas

Žygimantų g. 2

LT-01102 Vilnius

Tel. (8 5) 279 1005

Faks. (8 5) 268 5875

info@lvat.lt

 

Kaip mus rasti?

e.teismas.lt

Lietuvos teismų
elektroninių paslaugų
portalas

TEISMO DARBO VERTINIMO
Anoniminė anketa

Moksleivi, pažink teismą iš arti!

Karjera LVAT

teisėjų ir teismo pirmininko skyrimo tvarka Europoje

 
Viso apsilankė:3443584Šiandien:2769Dabar naršo:27