HerbasLietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Visos naujienos

LVAT pristatė 2016-ųjų metų veiklos apžvalgą (video, pdf)
2017-02-23
 

2017 m. vasario 15 d. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme (LVAT) susirinkusiems visuomenės, akademinės bendruomenės, valstybinių institucijų ir advokatūros atstovams, teisėjams buvo pristatyti LVAT ir apygardų administracinių teismų 2016-aisiais metais nuveikti darbai, aktualijos bei iššūkiai su kuriais susiduria administraciniai teismai.

 

Į jau tradiciją tapusį LVAT veiklos apžvalgos pristatymą susirinkusius svečius pasveikino renginio moderatorė LVAT teisėja Dalia Višinskienė bei laikinai LVAT pirmininko pareigas einantis Irmantas Jarukaitis. Teismo vadovas pažymėjo, jog šiuo renginiu yra siekiama atsiskaityti visuomenei už nuveiktus darbus, skatinti diskusiją dėl administracinių teismų veiklos. Irmantas Jarukaitis pristatydamas praėjusiais metais nuveiktus darbus apžvelgė tiek 2016-ųjų metų bylų nagrinėjimo statistinius duomenis, tiek teismo veiklą teisinio švietimo, nacionalinio ir tarptautinio bendradarbiavimo, administracinių teismų praktikos nuoseklumo užtikrinimo, bendravimo su visuomene srityse. Teismo vadovas akcentavo, kad 2016 metais reikšmingai sumažėjo LVAT gautų apeliacinių bylų skaičius, ta pati tendencija išryškėja ir žvelgiant į apygardų administracinių teismų gaunamų skundų skaičių. Tačiau praėjusiais metais LVAT išnagrinėjo rekordinį apeliacinių bylų skaičių lyginant su ankstesniais metais – 2 700. Žvelgdamas į ateitį LVAT vadovas vylėsi, kad bylų skaičius drastiškai nedidės ir tai lems bylų išnagrinėjimo trukmės mažėjimą. Pranešime taip pat buvo pažymima, kad didžiąją visų gautų skundų dalį sudarė bylos dėl žalos, kilusios dėl netinkamų kalinimo sąlygų, tačiau šiose bylose keliami vis sudėtingesni klausimai, susiję, be kita ko, su teisės į privatų gyvenimą, teisės į šeimos gyvenimo gerbimą apsauga, sveikatos priežiūros paslaugų teikimo užtikrinimu. Taip pat didelę dalį gaunamų bylų sudarė ginčai, kylantys valstybės tarnybos, mokesčių teisinių santykių srityse. Teismo vadovas taip pat akcentavo, kad šie metai pasižymėjo ir renginių gausa, kuriuos organizuodamas LVAT sukvietė akademikus, praktikus bei teisėjus iš visos Europos. Baigdamas pranešimą laikinasis LVAT pirmininkas dėkojo LVAT, administracinių teismų kolektyvams už jų 2016 metais nuveiktus darbus (renginio atidarymo, I. Jarukaičio pranešimo vaizdo įrašas). 

 

Renginio svečias, Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėjas prof. dr. Egidijus Kūris renginio dalyviams akcentavo, kad LVAT bei Europos Žmogaus Teisių Teismas turi daug sąlyčio taškų: abu šie teismai gina asmenų teises bei gan dažnai būtent LVAT nagrinėjami ginčai yra susiję su Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos garantuojamomis asmenų teisėmis. Europos Žmogus Teisių Teismo teisėjas savo pranešime apžvelgė šiam teismui komunikuotas bylas, Lietuvai aktualią šio teismo praktiką (prof. dr. Egidijaus Kūrio pranešimo vaizdo įrašas).

 

Šiame renginyje pranešimą taip pat skaitė LVAT teisėja Skirgailė Žalimienė. Kalbėdama teisėja akcentavo, kad LVAT 2016-aisiais, kaip ir ankstesniais metais, nagrinėdamas kiekvieną bylą visų pirma stengėsi užtikrinti pagrindinių teisių apsaugą. Teisėja akcentavo, kad tarptautinę teisių apsaugą įtvirtinantys dokumentai tapo neatsiejamais taikymo instrumentais, kurių numatytų teisių apsaugos lygį teismas turi suderinti bei užtikrinti (Skirgailės Žalimienės pranešimo vaizdo įrašas).

 

LVAT Teismų praktikos departamento direktorė Audronė Gedmintaitė renginio dalyviams pristatė 2016 metais išleistą biuleteniuose „Administracinių teismų praktika“ Nr. 1–Nr. 30 skelbtų nutarčių ir sprendimų rinkinį, kurio tikslas – apibendrinti per 15 metų sukauptą patirtį bei praktiką. Savo pranešimo metu A. Gedmintaitė akcentavo, kad, nepaisant teisinio reguliavimo kaitos, daugelis teismo per 15 metų pateiktų išaiškinimų yra aktualūs ir šiuo metu (A. Gedmintaitės pranešimo vaizdo įrašas).

 

Po perskaitytų pranešimų, moderatorei LVAT teisėjai Daliai Višinskienei paraginus, renginio dalyviai diskutavo apie LVAT, administracinių teismų veiklą ir kitais klausimais (diskusijos vaizdo įrašas).

 

Tęsdami LVAT tradiciją atsiskaityti visuomenei už nuveiktus praėjusių metų darbus, pristatome jums 2016 metų jurisdikcinę bei nejurisdikcinę veiklą atspindinčius leidinius.

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 metų veiklos apžvalga tai trumpasis teismo metinio pranešimo variantas, kuris supažindins jus su Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 metų veikla, bylų statistika, teisėjais, LVAT praktikos tendencijomis bei reikšmingais teismo išaiškinimais. Leidinyje taip pat pristatomi visi Lietuvos apygardų administraciniai teismai, 2016 metų administracinių teismų naujovės.


Pateikiame jums ir išsamų Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo metinį pranešimą, kuriame galima susipažinti su 2016 metų teismo praktikos apžvalga.  

 

Tikimės, kad šie leidiniai leis išsamiau susipažinti su LVAT veikla ir jo praktika, geriau suvokti administracinių teismų veiklos specifiką.

 

Daugiau informacijos yra skelbiama Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo interneto svetainėje www.lvat.lt. Cituojant arba kitaip platinant šią informaciją, prašome nurodyti informacijos šaltinį.

 
Informaciją atnaujino: LVAT
Informacija atnaujinta: 2017-02-23 16:02

Darbo laikas

I-IV

V

8.00 - 17.00

8.00 - 15.45

Pietų pertrauka

12.00 - 12.45

dokumentų priėmimo laikas

I-IV

V

7.30 - 17.00

8.00 - 15.45

Adresas

Žygimantų g. 2

LT-01102 Vilnius

Tel. (8 5) 279 1005

Faks. (8 5) 268 5875

info@lvat.lt

 

Kaip mus rasti?

e.teismas.lt

Lietuvos teismų
elektroninių paslaugų
portalas

TEISMO DARBO VERTINIMO
Anoniminė anketa

Moksleivi, pažink teismą iš arti!

Karjera LVAT

teisėjų ir teismo pirmininko skyrimo tvarka Europoje

 
Viso apsilankė:3443574Šiandien:2759Dabar naršo:30