HerbasLietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Visos naujienos

LVAT pripažino Žmogaus kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos paslaugų teikimo tvarkos nuostatas neteisėtomis
2017-04-18
 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) išplėstinė teisėjų kolegija 2017 m. balandžio 11 d. sprendime vertino Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. V-632 patvirtinto Žmogaus kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos paslaugų, apmokamų iš Transplantacijos programos lėšų, teikimo reikalavimų, bazinių kainų ir mokėjimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) nuostatų atitiktį konstitucinio teisinės valstybės principo suponuojamiems proporcingumo, teisėtų lūkesčių apsaugos principams, nuostatai, kad valstybė rūpinasi žmonių sveikata ir laiduoja medicinos pagalbą bei paslaugas žmogui susirgus.

Vertinamos Aprašo nuostatos įtvirtino naujus ir gerokai griežtesnius reikalavimus sveikatos priežiūros įstaigoms, teikiančioms kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos paslaugas. Inicijavusi norminę bylą Lietuvos Respublikos Seimo narių grupė teigė, kad pagal įtvirtintus naujus autologinių kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos (kraujodaros kamieninių ląstelių paėmimas ir persodinimas į to paties žmogaus kūną gydymo tikslu) bei alogeninių kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos (kraujodaros kamieninių ląstelių paėmimas ir persodinimas į kito žmogaus kūną gydymo tikslu) paslaugų teikimo reikalavimus tampa akivaizdu, kad tik viena universiteto ligoninė – Santariškių klinikos – Lietuvos Respublikoje atitiks ir galės teikti nurodomas paslaugas artimiausius metus, nors nėra aiškaus ir konkretaus poreikio, kad tokios paslaugos galėtų ir turėtų būti teikiamos tik vienoje įstaigoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Apžvelgiamoje norminėje byloje teisėjų kolegija pripažino, kad Aprašo 12.2.1 papunktis, 12.2.2 papunktis tiek, kiek jame nustatyta, kad suaugusiesiems autologinių žmogaus kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos (toliau – AUTOKKLT) atliekamos vienuoliktais ir vėlesniais metais nuo įstaigoje suaugusiųjų AUTOKKLT atlikimo pradžios, kai, be kita ko, įstaigoje atlikta suaugusiesiems ne mažiau, kaip 200 AUTOKKLT, esant mielominės ligos (C90) AUTOKKLT indikacijai, 13.1.1 ir 13.1.2 papunkčiai (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-830 redakcija) prieštarauja konstitucinio teisinės valstybės principo suponuojamiems proporcingumo, teisėtų lūkesčių apsaugos principams, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 53 straipsnio 1 dalies nuostatai, kad valstybė rūpinasi žmonių sveikata ir laiduoja medicinos pagalbą bei paslaugas žmogui susirgus. Teisėjų kolegija taip pat konstatavo, jog Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-830 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. V-632 ,,Dėl žmogaus kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos paslaugų, apmokamų iš Žmogaus organų ir audinių transplantacijos paprastųjų išlaidų finansavimo programos lėšų, teikimo reikalavimų, bazinių kainų ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2.13–2.15 papunkčiai, numatę šiuos naujus ir gerokai griežtesnius reikalavimus sveikatos priežiūros įstaigoms teikiant kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos paslaugas, prieštarauja konstituciniam atsakingo valdymo principui.

Teisėjų kolegija akcentavo, jog kokybiškų, tinkamų ir prieinamų kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos paslaugų užtikrinimas pripažintinas bendrus interesus atitinkančiu, konstituciškai svarbiu teisėkūros tikslu, tačiau aptariamiems Aprašo pakeitimams, t. y. iš esmės sugriežtintų kamieninių ląstelių transplantacijos paslaugų teikimo reikalavimų įtvirtinimui, turi egzistuoti būtinybė apsaugoti konstitucinius siekius sveikatos apsaugos srityje. Todėl tam, kad teismas galėtų patikrinti, ar sveikatos apsaugos ministrui neišvengiamai buvo būtina griežtinti kamieninių ląstelių transplantacijos paslaugų teikimo reikalavimus, nepaisant šiuos reikalavimus siekiančių atitikti subjektų jau įgytų galimybių teikti kamieninių ląstelių transplantacijos paslaugas, reikalinga įvertinti keičiamo teisinio reguliavimo faktines bei teisines prielaidas, reguliuojamų teisinių santykių (faktinę) situaciją, išanalizuoti teisėkūros subjekto pateiktas teisinio reguliavimo keitimo priežastis, numatomo teisinio reguliavimo poveikį visuomeniniams santykiams. LVAT teisėjų kolegija, įvertinusi teisinį reguliavimą, norminės bylos medžiagą, akcentavo, jog Sveikatos apsaugos ministerija, nei rengdama Aprašo pakeitimus, nei teisminio nagrinėjimo metu tinkamai nemotyvavo griežtinamų kamieninių ląstelių transplantacijos paslaugų teikimo reikalavimų, nepateikė nustatytas teisines priemones galinčių pagrįsti konkrečių duomenų ir aplinkybių. Esant tokiems ginčijamo teisinio reguliavimo motyvavimo, konkrečių teisinių nuostatų pagrindimo trūkumams, vykdant norminio administracinio akto teisminę kontrolę, LVAT teisėjų kolegija negalėjo visapusiškai, objektyviai ir teisingai patikrinti tokių Aprašo nuostatų  teisėtumą ir įvertinti, ar Sveikatos apsaugos ministerija, nustačiusi ginčijamameApraše įtvirtintą teisinį reguliavimą, tinkamai įgyvendino jai teisės aktais priskirtą diskreciją ir įvykdė konstitucinę valstybės priedermę tinkamai pasirūpinti žmonių sveikata ir efektyviai realizuoti konstitucinę asmens teisę į kokybišką ir prieinamą sveikatos priežiūrą. Esant įvardintiems motyvavimo trūkumams teisėkūros procedūros požiūriu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-830 2.13–2.15 papunkčiai, numatę naujus ir gerokai griežtesnius reikalavimus sveikatos priežiūros įstaigoms teikiant žmogaus kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos paslaugas, taip pat buvo vertinami kaip neatitinkantys konstitucinio atsakingo valdymo principo.

Daugiau informacijos yra skelbiama Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo interneto svetainėje www.lvat.lt. Administracinės bylos Nr. eI-6-502/2017. Cituojant arba kitaip platinant šią informaciją, prašome nurodyti informacijos šaltinį.

 
Informaciją atnaujino: LVAT
Informacija atnaujinta: 2017-04-18 10:58

Darbo laikas

I-IV

V

8.00 - 17.00

8.00 - 15.45

Pietų pertrauka

12.00 - 12.45

dokumentų priėmimo laikas

I-IV

V

7.30 - 17.00

8.00 - 15.45

Adresas

Žygimantų g. 2

LT-01102 Vilnius

Tel. (8 5) 279 1005

Faks. (8 5) 268 5875

info@lvat.lt

 

Kaip mus rasti?

e.teismas.lt

Lietuvos teismų
elektroninių paslaugų
portalas

TEISMO DARBO VERTINIMO
Anoniminė anketa

Moksleivi, pažink teismą iš arti!

Karjera LVAT

teisėjų ir teismo pirmininko skyrimo tvarka Europoje

 
Viso apsilankė:3443515Šiandien:2700Dabar naršo:62