HerbasLietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Visos naujienos

LVAT pripažino, kad vartojimo kredito gavėjo pajamų, išlaidų ir finansinių įsipareigojimų sąvoka neprieštarauja aukštesnės galios teisės aktams
2017-05-05
 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) išplėstinė teisėjų kolegija 2017 m. gegužės 5 d. sprendimu pripažino, kad Lietuvos banko 2013 m. kovo 19 d. nutarimu Nr. 03-62 patvirtintų Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo nuostatų (toliau – Nuostatai) 4 punktas (redakcija nuo 2016 m. vasario 1 d. iki 2017 m. sausio 25 d.), tiek, kiek jis apibrėžia vartojimo kredito gavėjo pajamų, išlaidų ir finansinių įsipareigojimų sąvoką, neprieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui, Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo (toliau – Vartojimo kredito įstatymas) 8 straipsnio 5 dalies nuostatoms.

Apžvelgiamoje norminėje byloje vertintų Nuostatų 4 punktas numatė, kad Nuostatuose vartojimo kredito gavėjo pajamos, išlaidos ir finansiniai įsipareigojimai suprantami kaip vartojimo kredito gavėjo šeimos pajamos, išlaidos ir finansiniai įsipareigojimai, išskyrus atvejus, kai vartojimo kredito davėjas arba tarpusavio skolinimo platformos operatorius turi įrodymų, kad tinkamam kreditingumo įvertinimui pakanka informacijos tik apie vartojimo kredito gavėją. Šeima laikomi susituokę asmenys. Byloje buvo vertinta, ar Nuostatų 4 punktu apibrėžęs vartojimo kredito gavėjo pajamų, išlaidų ir finansinių įsipareigojimų sąvoką Lietuvos bankas neviršijo jam įstatymais suteiktų įgaliojimų, tuo pažeisdamas šiuos įgaliojimus įtvirtinančias Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio 5 dalies nuostatas ir konstitucinį teisinės valstybės principą.

Teisėjų kolegija pažymėjo, jog Lietuvos bankas, atlikdamas finansų rinkos priežiūrą, turi teisę leisti teisės aktus ir rekomendacijas dėl prižiūrimų finansų rinkos dalyvių veiklos ir priežiūros. Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio 4 dalyje yra išdėstyti vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo taisyklių rengimo kriterijai – nurodyta, kokiais vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo reikalavimais vadovaujantis rengiamos vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo taisyklės. Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad šio straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus detalizuoja priežiūros institucija.

LVAT teisėjų kolegija nurodė, jog Nuostatų 4 punkte iš esmės yra įtvirtinta pareiga, kada tai reikalinga siekiant užtikrinti atsakingojo skolinimo principo įgyvendinimą, įvertinti kredito gavėjo sutuoktinio pajamas, išlaidas ir finansinius įsipareigojimus, tuo patikrinant kredito gavėjo kreditingumą. Teisėjų kolegija akcentavo, jog šeima yra ūkio vienetas, kuriame sutuoktiniai paprastai ūkį veda išvien, jo tvarkymą grindžiant bendra nuosavybe. Taikant sutuoktinių turtui įstatymų nustatytą režimą, po santuokos sudarymo įgytas turtas yra jų bendroji jungtinė nuosavybė, taip pat laikantis įstatyminių reikalavimų iš bendro sutuoktinių turto yra vykdomos teisės aktuose numatytos prievolės. Kredito gavėjo sutuoktinio pajamos, išlaidos ir finansiniai įsipareigojimai gali turėti įtakos vartojimo kredito gavėjo kreditingumui, atsižvelgiant į individualios situacijos ypatumus, todėl pareiga patikrinti kredito gavėjo sutuoktinio pajamas, išlaidas ir finansinius įsipareigojimus kyla iš Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio 4 dalies 2 punkto reikalavimo, vartojimo kredito davėjui tikrinant gavėjo kreditingumą, įvertinti visus objektyviai numanomus reikšmingus veiksnius. Teisėjų kolegija pastebėjo, jog pagal Nuostatų 4 punktą, kada tai nėra reikalinga, sutuoktinio pajamos ir finansiniai įsipareigojimai neprivalo būti vertinami – šiame punkte numatyta, kad tais atvejais, kada vartojimo kredito davėjas arba tarpusavio skolinimo platformos operatorius turi įrodymų, kad tinkamam kreditingumo įvertinimui pakanka informacijos tik apie vartojimo kredito gavėją, vartojimo kredito gavėjo pajamos, išlaidos ir finansiniai įsipareigojimai nėra suprantami kaip vartojimo kredito gavėjo šeimos pajamos, išlaidos ir finansiniai įsipareigojimai.

Apibendrindama vertintą reguliavimą teisėjų kolegija akcentavo, jog Lietuvos bankas Nuostatų 4 punktu nesukūrė naujos bendro pobūdžio normos, kurios nebuvo įgaliotas priimti ar kuri konkuruotų su įstatymo normomis – kredito gavėjo sutuoktinio pajamos, išlaidos ir finansiniai įsipareigojimai laikytini vienu iš Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio 4 dalies 2 punkte nurodytų reikšmingų veiksnių, todėl pareiga į juos atsižvelgti kyla iš šio įstatymo 8 straipsnio 4 dalies nuostatų, kurias detalizuoti, pagal to paties įstatymo 8 straipsnio 5 dalį, Lietuvos bankas yra įgaliotas. Todėl vertintos nuostatos prieštaravimo aukštesnės galios teisės aktams nebuvo nustatyta.

Daugiau informacijos yra skelbiama Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo interneto svetainėje www.lvat.lt. Administracinės bylos Nr. eI-10-858/2017. Cituojant arba kitaip platinant šią informaciją, prašome nurodyti informacijos šaltinį.

 
Informaciją atnaujino: LVAT
Informacija atnaujinta: 2017-05-05 16:22

Darbo laikas

I-IV

V

8.00 - 17.00

8.00 - 15.45

Pietų pertrauka

12.00 - 12.45

dokumentų priėmimo laikas

I-IV

V

7.30 - 17.00

8.00 - 15.45

Adresas

Žygimantų g. 2

LT-01102 Vilnius

Tel. (8 5) 279 1005

Faks. (8 5) 268 5875

info@lvat.lt

 

Kaip mus rasti?

e.teismas.lt

Lietuvos teismų
elektroninių paslaugų
portalas

TEISMO DARBO VERTINIMO
Anoniminė anketa

Moksleivi, pažink teismą iš arti!

Karjera LVAT

teisėjų ir teismo pirmininko skyrimo tvarka Europoje

 
Viso apsilankė:3315749Šiandien:1447Dabar naršo:58