HerbasLietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Visos naujienos

LVAT priėmė sprendimą byloje dėl TIPK leidimų keitimo tvarkos teisėtumo
2017-04-06
 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) išplėstinė teisėjų kolegija 2017 m. balandžio 3 d. sprendime pasisakė dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. Dl-528 „Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas) 2.3.1, 2.32 punktų atitikties konstituciniams teisinės valstybės, įstatymų viršenybės, teisės aktų hierarchijos principams, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo (toliau – Aplinkos apsaugos įstatymas) 191 straipsniui.

LVAT teisėjų kolegija sprendė, jog nurodytam teisiniam reguliavimui ir konstituciniams principams neprieštarauja Įsakymo 2.3.1 punktas, numatantis, kad, jei šio įsakymo įsigaliojimo metu įrenginys, kuriame vykdoma 2.4 papunktyje nurodytų rūšių veikla, buvo eksploatuojamas pagal 2002 m. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų (toliau – TIPK) taisyklių 2 priedą išduotą TIPK leidimą ar (ir) taršos leidimą, išduotą pagal Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles, pagal 2002 m. TIPK taisyklių 2 priedą išduotas TIPK leidimas ir (ar) taršos leidimas keičiamas TIPK leidimu, išduodamu pagal naujai įsigaliojusį reguliavimą, neatliekant įrenginyje vykdomos veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūrų, jeigu įrenginyje vykdoma veikla iš esmės nesikeičia. Toks teisinis reguliavimas, LVAT teisėjų kolegijos vertinimu, nelaikytas esminiu ūkinės veiklos laisvės apribojimu, kuris galėtų būti nustatomas tik Lietuvos Respublikos Seimo priimtu įstatymu. Be to, nenustatyta, kad tiriamos nuostatos konkuruotų su nustatytomis įstatyme laiko požiūriu. Pakeisti TIPK leidimus iš viso buvo nustatytas apie 29 mėnesių terminas, o kompetentingoms institucijoms buvo pavesta ūkio subjektus informuoti apie pareigą pakeisti TIPK leidimus.

Tuo tarpu Įsakymo 2.32 punktas, numatantis, kad iki 2015 m. gruodžio 31 d. įskaitytinai Įsakymo 2.3 punkte nurodytu atveju negavus TIPK leidimo pagal naujai įsigaliojusį reguliavimą, TIPK leidimas, išduotas pagal 2002 m. TIPK taisyklių 2 priedą, ir taršos leidimas, išduotas pagal Taršos leidimų taisykles, (jei toks buvo išduotas) laikomas negaliojančiu, buvo pripažintas prieštaraujančiu iš konstitucinio teisinės valstybės principo, kitų konstitucinių imperatyvų kylančiam reikalavimui teisėkūros subjektams paisyti teisės aktų hierarchijos, įstatymų viršenybės principui ir Aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsniui.

Priimtoje norminėje byloje LVAT teisėjų kolegija akcentavo, jog iš Aplinkos apsaugos įstatymo, kitų teisės aktų nuostatų darytina išvada, kad įstatymai aplinkos ministrui nesuteikia įgaliojimų savo įsakymu panaikinti TIPK leidimus, kurie nebuvo pakeisti TIPK leidimais, išduotais pagal naujai įsigaliojusius teisės aktus. Tai pagal Aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 14 dalį TIPK leidimų galiojimas panaikinamas jį išdavusios institucijos individualiu administraciniu aktu, patvirtina, jog įstatymų leidėjas neketino aplinkos ministrui suteikti įgaliojimus savo įsakyme nustatyti, kad iki nustatyto termino nepakeisti pagal 2002 m. TIPK taisyklių 2 priedą išduoti TIPK leidimai laikomi negaliojančiais.

Dėl šių priežasčių teisėjų kolegija sprendė, jog Įsakymo 2.32 punktas iš esmės apriboja ūkinės veiklos laisvę, neatitinka Aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnyje nustatytos TIPK leidimų galiojimo panaikinimo tvarkos, jis buvo priimtas viršijant aplinkos ministrui įstatymais suteiktus įgaliojimus.

Daugiau informacijos yra skelbiama Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo interneto svetainėje www.lvat.lt. Administracinės bylos Nr. I-5-662/2017. Cituojant arba kitaip platinant šią informaciją, prašome nurodyti informacijos šaltinį.

 
Informaciją atnaujino: LVAT
Informacija atnaujinta: 2017-04-06 11:28

Darbo laikas

I-IV

V

8.00 - 17.00

8.00 - 15.45

Pietų pertrauka

12.00 - 12.45

dokumentų priėmimo laikas

I-IV

V

7.30 - 17.00

8.00 - 15.45

Adresas

Žygimantų g. 2

LT-01102 Vilnius

Tel. (8 5) 279 1005

Faks. (8 5) 268 5875

info@lvat.lt

 

Kaip mus rasti?

e.teismas.lt

Lietuvos teismų
elektroninių paslaugų
portalas

TEISMO DARBO VERTINIMO
Anoniminė anketa

Moksleivi, pažink teismą iš arti!

Karjera LVAT

teisėjų ir teismo pirmininko skyrimo tvarka Europoje

 
Viso apsilankė:3443572Šiandien:2757Dabar naršo:30