HerbasLietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Visos naujienos

LVAT pasisakė dėl teisinio reguliavimo, reglamentuojančio neįgaliųjų darbo procese naudojamus lengvuosius automobilius
2017-04-04
 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) išplėstinė teisėjų kolegija 2017 m. kovo 30 d. sprendimu pripažino, kad Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. A1-499 patvirtinto Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) 3.2 punktas (socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. A1-61 redakcija) tiek, kiek jame nenumatyta prie darbo priemonių priskirti neįgaliųjų darbo procese naudojamų lengvųjų automobilių, turinčių mažiau kaip 8 sėdimas vietas keleiviams ir 1 sėdimą vietą vairuotojui, prieštarauja Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo (toliau – Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas) 3 straipsnio 1 dalies 6 punkte įtvirtintam prieinamumo principui.

Apžvelgiamoje norminėje byloje teisėjų kolegija sprendė, ar nurodyta Tvarkos aprašo 3.2 punktas užtikrina prieinamumo principą, neįgaliesiems nesudarant neproporcingų apribojimų veiklai visose gyvenimo srityse ir naudotis ištekliais, be kita ko, socialinės apsaugos nedarbo atveju srityje naudojantis aktyvios darbo rinkos politikos priemone – parama darbo vietai steigti.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teigimu, lengvieji automobiliai, turintys mažiau kaip 8 sėdimas vietas keleiviams ir 1 sėdimą vietą vairuotojui, prie darbo priemonių nepriskiriami siekiant užtikrinti, jog valstybės ir savivaldybių turtas būtų valdomas, naudojamas ir juo disponuojama vadovaujantis racionalumo principu, kad lengvieji automobiliai nebūtų naudojami ne tik darbo, bet ir asmeniniais tikslais. Buvo teigiama ir tai, kad neįgaliųjų teisė į transporto išlaidų kompensaciją yra numatyta Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme (toliau – Transporto lengvatų įstatymas), o dar kartą kompensuojant lengvojo automobilio įsigijimą neįgaliesiems būtų sukuriama privilegija, valstybės lėšos nebūtų naudojamos racionaliai.

Su tokiu vertinimu LVAT teisėjų kolegija nesutiko. Visų pirma teisėjų kolegija akcentavo, jog Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, reguliuodama visuomeninius santykius, susijusius su darbingo amžiaus neįgaliųjų papildomu rėmimu darbo rinkoje, privalo paisyti reikalavimo parinkti tik proporcingas teisines priemones ir nevaržyti asmens teisių ir laisvių labiau negu reikia tikslams pasiekti. Teisėjų kolegija pažymėjo, jog atsakovo nurodytas tikslas – racionaliai naudoti valstybės lėšas – yra teisėtas, tačiau būtina parinkti tinkamas priemones minėtam tikslui pasiekti.

Teisėjų kolegija sprendė, jog Tvarkos aprašo 3.2 punkto ribojimas negali būti pateisinamas tuo, kad lengvojo automobilio įsigijimas neįgaliesiems gali būti finansuojamas pagal Transporto lengvatų įstatymo nuostatas. Iš Transporto lengvatų įstatymo 7 straipsnio, kuriame numatytos lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos neįgaliesiems, paties savaime nekyla apribojimai taikant kitą finansinės pagalbos priemonę, be kita ko, socialinę piniginę paramą (subsidiją darbo vietai steigti), finansuoti lengvųjų automobilių išlaidas. Skiriant subsidiją darbo procese naudojamos transporto priemonės, kaip darbo priemonės, išlaidoms finansuoti kiekvienu atveju išlieka tikimybė, kad subsidiją gavęs asmuo tokią transporto priemonę gali naudoti ne tik darbo procese, bet ir asmeninėms reikmėms. Teisėjų kolegijos vertinimu, siekis racionaliai naudoti valstybės lėšas šiuo atveju gali būti pasiektas kitu būdu – teisėkūros subjektui, esant poreikiui, teisinėmis priemonėmis užtikrinant, jog subsidijos gavėjas darbo priemonę naudotų darbo procese, o ne iš anksto nustatant, kurios transporto priemonės nelaikomos darbo priemonėmis.

Nurodytoje byloje teisėjų kolegija taip pat pažymėjo, jog Tvarkos aprašo 3.2 punkte iš anksto apibrėžiant, kurios transporto priemonės nelaikomos darbo priemonėmis, yra eliminuojama galimybė atlikti individualų situacijos vertinimą ir atsižvelgti į neįgalaus asmens, siekiančio gauti paramą darbo vietai steigti, poreikius bei į jam dėl negalios taikomus suvaržymus. Prie darbo priemonių nepriskiriant lengvųjų automobilių, neįgaliajam, kuris kitokių transporto priemonių, išskyrus lengvuosius automobilius, vairuoti negali, yra apskritai apribojama teisė gauti socialinę paramą tokiai darbo vietai, kuriai yra reikalinga transporto priemonė, steigti.

Įvertinusi tai, kas nurodyta, teisėjų kolegija svarių priežasčių, sudarančių pagrindą prie darbo priemonių nepriskirti neįgaliųjų darbo procese naudojamų lengvųjų automobilių, nenustatė, todėl sprendė, jog Tvarkos aprašo 3.2 punktu neįgaliųjų teisės yra varžomos akivaizdžiai labiau negu reikia minėtam tikslui pasiekti. Tokiu ribojimu neproporcingai apsunkinamos sąlygos veiklai visose gyvenimo srityse ir galimybė naudotis ištekliais, be kita ko, socialinės apsaugos nedarbo atveju srityje pasinaudojant aktyvios darbo rinkos politikos priemone – parama darbo vietai steigti. Dėl šių priežasčių teisėjų kolegija sprendė, jog vertinama apimtimi Tvarkos aprašo 3.2 punktas yra nesuderinamas su Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 6 punkte įtvirtintu prieinamumo principu.

Daugiau informacijos yra skelbiama Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo interneto svetainėje www.lvat.lt. Administracinės bylos Nr. I-3-502/2017. Cituojant arba kitaip platinant šią informaciją, prašome nurodyti informacijos šaltinį.

 
Informaciją atnaujino: LVAT
Informacija atnaujinta: 2017-04-04 10:59

Darbo laikas

I-IV

V

8.00 - 17.00

8.00 - 15.45

Pietų pertrauka

12.00 - 12.45

dokumentų priėmimo laikas

I-IV

V

7.30 - 17.00

8.00 - 15.45

Adresas

Žygimantų g. 2

LT-01102 Vilnius

Tel. (8 5) 279 1005

Faks. (8 5) 268 5875

info@lvat.lt

 

Kaip mus rasti?

e.teismas.lt

Lietuvos teismų
elektroninių paslaugų
portalas

TEISMO DARBO VERTINIMO
Anoniminė anketa

Moksleivi, pažink teismą iš arti!

Karjera LVAT

teisėjų ir teismo pirmininko skyrimo tvarka Europoje

 
Viso apsilankė:3443528Šiandien:2713Dabar naršo:24