HerbasLietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Visos naujienos

LVAT: Konkurencijos taryba pagrįstai nustatė konkurencijos teisę pažeidžiantį susitarimą kogeneracinių jėgainių statybos rinkoje
2017-04-24
 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) 2017 m. balandžio 18 d. nutartyje konstatavo, kad Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba) pagrįstai pripažino, jog konkurentai UAB „Lukrida“ ir UAB „Manfula“ derino iš UAB „Envija“ perkamų vidaus degimo variklių kainas ir taip ribojo konkurenciją kogeneracinių jėgainių statybos rinkoje.

Apžvelgiamoje administracinėje byloje ginčas kilo dėl Konkurencijos tarybos  2015 m. vasario 11 d. nutarimo, kuriame buvo konstatuotas UAB „Lukrida“, UAB „Manfula“, UAB „Envija“, užsiimančių kogeneracinių jėgainių platinimu ir kita su tuo susijusia veikla, įvykdytas Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – Konkurencijos įstatymas) 5 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 101 straipsnio pažeidimas. Už nustatytus teisės aktų pažeidimus UAB „Manfula“ skirta 333 900 Eur, UAB „Envija“ – 303 600 Eur bauda, UAB „Lukrida“ atleista nuo jam skirtos baudos. Pirmosios instancijos teismas, vertindamas ginčijamo nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą, sprendė, kad pagrįstai buvo nustatyti konkurencijos teisę pažeidžiantys veiksmai, tačiau sumažino UAB „Envija“ skirtos baudos dydį nuo 303 600 Eur iki 218 695,61 Eur.

LVAT teisėjų kolegija, vertindama UAB „Manfula“ ir UAB „Lukrida“ apeliacinius skundus dėl priimto pirmosios instancijos teismo sprendimo, pažymėjo, jog šioms įmonėms buvo inkriminuotas Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ir SESV 101 straipsnio pažeidimas. Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtinta, kad visi susitarimai, kuriais siekiama riboti konkurenciją arba kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, yra draudžiami ir negalioja nuo jų sudarymo momento, įskaitant susitarimą tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti (fiksuoti) tam tikros prekės kainas arba kitas pirkimo ar pardavimo sąlygas. Iš esmės analogiškas draudimas įtvirtintas ir SESV 101 straipsnio 1 dalies a punkte: kaip nesuderinami su vidaus rinka yra draudžiami: visi įmonių susitarimai, įmonių asociacijų sprendimai ir suderinti veiksmai, kurie gali paveikti valstybių narių tarpusavio prekybą ir kurių tikslas ar poveikis yra konkurencijos trukdymas, ribojimas arba iškraipymas vidaus rinkoje, būtent tie, kuriais tiesiogiai ar netiesiogiai nustatomos pirkimo ar pardavimo kainos arba kokios nors kitos prekybos sąlygos.

Teisėjų kolegija nurodė, jog UAB „Manfula“ ir UAB „Lukrida“ – didžiausi kogeneracinių jėgainių statybų Lietuvoje rinkos dalyviai. Remiantis administracinėje byloje pateiktais įrodymais buvo nustatyta, kad tiek UAB „Lukrida“, tiek ir UAB „Manfula“ iš anksto žinojo apie UAB „Envija“ valdybos ketinimą priimti sprendimą nustatyti maržą vidaus degimo varikliams, kuriuos abu konkurentai pirko iš UAB „Envija“, ir po valdybos posėdžio tiek UAB „Lukrida“, tiek ir UAB „Manfula“ žinojo tokio sprendimo rezultatus. Atsižvelgus į UAB „Manfula“ ir UAB „Lukrida“ kartu užimamą rinkos dalį buvo akcentuota, kad šių bendrovių tiesioginiai ar netiesioginiai kontaktai, vykę per UAB „Envija“, lemiantys susižinojimą dėl kiekvienai iš jų taikomos kainos dalies, akivaizdžiai neatitiko normalių sąlygų rinkoje. Teisėjų kolegija akcentavo, jog toks UAB „Lukrida“ ir UAB „Manfula“, dalyvaujant UAB „Envija“, sudarytas susitarimas dėl kainų derinimo iš UAB „Envija“ perkamoms prekėms, nustatant minimalią kainos ribą, atitinka draudžiamų susitarimų sampratą. Atitinkamai, LVAT teisėjų kolegija sprendė, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad UAB „Lukrida“, UAB „Manfula“, dalyvaujant UAB „Envija“, sudarytas susitarimas dėl kainų derinimo iš UAB „Envija“ perkamoms prekėms pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir SESV 101 straipsnio 1 dalies a punkto reikalavimus.

LVAT teisėjų kolegija taip pat konstatavo, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino proceso šalių argumentus dėl joms skirtų baudų proporcingumo: pagrįstai UAB „Envija“ skirtą baudą sumažino, o UAB „Manfula“ skirtą baudą paliko nepakeistą.

Remdamasi tuo, kas nurodyta, teisėjų kolegija UAB „Manfula“ ir UAB „Envija“ apeliacinius skundus atmetė kaip nepagrįstus ir skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą.

Daugiau informacijos yra skelbiama Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo interneto svetainėje www.lvat.lt. Administracinės bylos Nr. eA-169-822/2017. Cituojant arba kitaip platinant šią informaciją, prašome nurodyti informacijos šaltinį.

 
Informaciją atnaujino: LVAT
Informacija atnaujinta: 2017-04-24 09:40

Darbo laikas

I-IV

V

8.00 - 17.00

8.00 - 15.45

Pietų pertrauka

12.00 - 12.45

dokumentų priėmimo laikas

I-IV

V

7.30 - 17.00

8.00 - 15.45

Adresas

Žygimantų g. 2

LT-01102 Vilnius

Tel. (8 5) 279 1005

Faks. (8 5) 268 5875

info@lvat.lt

 

Kaip mus rasti?

e.teismas.lt

Lietuvos teismų
elektroninių paslaugų
portalas

TEISMO DARBO VERTINIMO
Anoniminė anketa

Moksleivi, pažink teismą iš arti!

Karjera LVAT

teisėjų ir teismo pirmininko skyrimo tvarka Europoje

 
Viso apsilankė:3315751Šiandien:1449Dabar naršo:60