HerbasLietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Visos naujienos

LVAT: Konkurencijos taryba pagrįstai skyrė baudą UAB „Lukoil Baltija“ dėl penkiolikos degalinių kontrolės įgijimo, negavus leidimo vykdyti koncentraciją
2017-04-18
 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2017 m. balandžio 18 d. priėmė nutartį, kurioje konstatavo, kad Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 2014 m. gegužės 12 d. nutarimu pagrįstai skyrė 11 386 300 litų baudą pareiškėjui UAB „Lukoil Baltija“ (šiuo metu pavadinimas – UAB „AMIC Lietuva“) dėl to, jog prieš numatomą įvykdyti koncentraciją (penkiolikos degalinių kontrolės įgijimą) UAB „Lukoil Baltija“ nepranešė apie ją Konkurencijos tarybai ir negavo leidimo.

Teisėjų kolegija nustatė, kad penkiolikos degalinių kontrolę pareiškėjas įgijo pagal 2003 m. gruodžio 31 d. jungtinės veiklos sutartį, sudarytą su UAB „Baltic Petroleum“. Įnešimo į jungtinę veiklą metu minėtos degalinės nuosavybės teise priklausė bankrutuojančiai akcinei bendrovei „Lietuvos kuras“ (toliau – ir BAB „Lietuvos kuras“), ir buvo išnuomotos UAB „Baltic Petroleum“.

Pareiškėjas byloje teigė, kad jam nekilo pareiga pateikti pranešimo konkurencijos tarybai ir gauti leidimą minėtų degalinių kontrolės įgijimui, kadangi 2001 m. spalio 4 d. Konkurencijos taryba išdavė pareiškėjui leidimą vykdyti koncentraciją, pareiškėjui ir UAB „Vilniaus bankas“ sudarant reikalavimo perleidimo sutartį, pagal kurią pareiškėjas įgijo 37 proc. balsavimo teisių BAB „Lietuvos kuras“ kreditorių susirinkime.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi pareiškėjo 2001 m. pateikto pranešimo apie koncentraciją bei Konkurencijos tarybos 2001 m. spalio 4 d. išduoto leidimo turinį, taip pat aktualiu metu galiojusį teisinį reglamentavimą, konstatavo, kad pareiškėjui UAB „Lukoil Baltija“ 2001 m. spalio 4 d. Konkurencijos tarybos nutarimu buvo išduotas leidimas perimti konkrečias teises, t. y. reikalavimo teisę, taip įgyjant 37% balsavimo teises kreditorių susirinkime, tačiau nebuvo išduotas leidimas perimti BAB „Lietuvos kuras“ turto ar jo dalies kontrolę. Kadangi pareiškėjas jungtinės veiklos sutartimi įgijo ginčo degalinių kontrolę, kuriai nebuvo išduotas leidimas 2001 m. spalio 4 d. Konkurencijos tarybos nutarimu, teisėjų kolegijos vertinimu, Konkurencijos taryba bei pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad pareiškėjui kilo pareiga pranešti Konkurencijos tarybai apie ginčo degalinių kontrolės įgijimą bei gauti leidimą koncentracijai.

Pareiškėjas UAB „Lukoil Baltija“ apeliaciniame skunde teigė, kad Konkurencijos taryba, atsisakydama leisti pareiškėjui susipažinti su Konkurencijos tarybos parengta pažyma (pranešimu apie koncentraciją), kurios pagrindu Konkurencijos taryba priėmė 2001 m. spalio 4 d. nutarimą Nr. 114, apribojo pareiškėjo galimybę gintis nuo jam Konkurencijos tarybos tyrime reiškiamų įtarimų.

Teisėjų kolegija, įvertinusi pažymos, su kuria pareiškėjui buvo atsisakyta leisti susipažinti, turinį, pritarė pirmosios instancijos teismo vertinimui, jog ji atitinka tarnybinio naudojimo dokumento kriterijus. Atsižvelgdama į tai, kad pažymoje yra išdėstyta Konkurencijos tarybos pareigūnų nuomonė, kuri Konkurencijos tarybai nėra privaloma, be to, Konkurencijos taryba ginčijamame nutarime pažyma nesirėmė, t. y. ji nebuvo naudojama kaip įrodymas prieš pareiškėją, teisėjų kolegija darė išvadą, jog atsisakymas pareiškėjui leisti susipažinti su pažyma šioje byloje nepažeidė pareiškėjo teisės gintis nuo jam pareikštų įtarimų.

Pareiškėjas byloje argumentavo, jog minėtų degalinių kontrolė faktiškai buvo įgyta savarankiškomis aštuoniomis subnuomos sutartimis, sudarytomis su UAB „Baltic Petroleum“ laikotarpiu nuo 2003 m. birželio mėn. iki 2003 m. spalio mėn., dėl to nebuvo pagrindo visumą šių sandorių vertinti kaip vieną koncentraciją ir šių degalinių pajamas skaičiuoti kartu.

Teisėjų kolegijos nuomone, atsižvelgiant į tai, kad subnuomos sutartys buvo sudarytos vienerių metų terminui, o nutrauktos jau po 6–4 mėnesių, jose įtvirtinta UAB „Baltic Petroleum“ teisė bet kuriuo metu subnuomos sutartis nutraukti, jei degalinės tampa reikalingos UAB „Baltic Petroleum“ reikmėms, šios sutartys buvo laikino pobūdžio, todėl neatitiko ilgalaikiškumo kriterijaus, t. y. šios sutartys nebuvo tokio pobūdžio, kad galėtų sukelti ilgalaikius koncentracijoje dalyvaujančių įmonių kontrolės ir rinkos struktūros pokyčius. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atsižvelgė į tai, kad iš pradžių 2003 m. gruodžio 31 d. jungtinės veiklos sutartis buvo sudaryta neterminuotai, o vėliau – iki 2023 m., ir darė išvadą, kad būtent ši sutartis nulėmė ilgalaikius koncentracijoje dalyvaujančių įmonių kontrolės ir rinkos struktūros pokyčius, todėl teisėjų kolegija konstatavo, kad Konkurencijos taryba bei pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog būtent degalinių kontrolės įgijimas 2003 m. gruodžio 31 d. jungtinės veiklos sutarties pagrindu lėmė ilgalaikius koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų kontrolės ir rinkos struktūros pokyčius, ir vertino šios sutarties pagrindu įgytų degalinių bendrąsias pajamas.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas kaip nepagrįstą vertino pareiškėjo argumentą, jog Konkurencijos taryba ginčijamame nutarime privalėjo nustatyti atitinkamą rinką, kurioje veikia kiekviena iš ginčo degalinių, bendrąsias pajamas skaičiuoti atskirai toms degalinėms, kurios veikia atskirose atitinkamose rinkose, ir tik tada vertinti, kurios iš kiekvienoje konkrečioje atitinkamoje rinkoje veikusių degalinių viršijo Konkurencijos įstatyme nustatytas bendrųjų pajamų ribas. Teisėjų kolegija konstatavo, kad atitinkama rinka nustatoma ir poveikis konkurencijai atitinkamoje(-ose) rinkoje(-ose) yra vertinamas sprendžiant, ar nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis arba itin apribota konkurencija atitinkamoje rinkoje, t. y. ūkio subjektui pateikus pranešimą apie koncentraciją, ir Konkurencijos tarybai sprendžiant, ar išduoti koncentracijai leidimą, ar nustatyti koncentracijos vykdymo sąlygas ir įpareigojimus.

Teisėjų kolegija atmetė pareiškėjo argumentus, jog Konkurencijos taryba, skirdama baudą, pažeidė proporcingumo ir objektyvumo principus, ir konstatavo pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą, todėl pareiškėjo apeliacinio skundo netenkino, o pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą.

Daugiau informacijos yra skelbiama Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo interneto svetainėje www.lvat.lt. Administracinės bylos Nr. A-899-858/2017. Cituojant arba kitaip platinant šią informaciją, prašome nurodyti informacijos šaltinį.

 
Informaciją atnaujino: LVAT
Informacija atnaujinta: 2017-04-18 15:54

Darbo laikas

I-IV

V

8.00 - 17.00

8.00 - 15.45

Pietų pertrauka

12.00 - 12.45

dokumentų priėmimo laikas

I-IV

V

7.30 - 17.00

8.00 - 15.45

Adresas

Žygimantų g. 2

LT-01102 Vilnius

Tel. (8 5) 279 1005

Faks. (8 5) 268 5875

info@lvat.lt

 

Kaip mus rasti?

e.teismas.lt

Lietuvos teismų
elektroninių paslaugų
portalas

TEISMO DARBO VERTINIMO
Anoniminė anketa

Moksleivi, pažink teismą iš arti!

Karjera LVAT

teisėjų ir teismo pirmininko skyrimo tvarka Europoje

 
Viso apsilankė:3443533Šiandien:2718Dabar naršo:20