HerbasLietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Visos naujienos

Ar suteikti pabėgėlio statusą? Migracijos departamentas spręs iš naujo
2017-10-10
 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas šiandien priėmė sprendimą, kuriuo panaikino Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2017 m. vasario 21 d. sprendimą „Dėl prieglobsčio (pabėgėlio statuso ir papildomos apsaugos) Lietuvos Respublikoje nesuteikimo“ ir įpareigojo Migracijos departamentą iš naujo išnagrinėti pareiškėjo E. T. prašymą suteikti jam prieglobstį Lietuvos Respublikoje.

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 6 straipsnyje numatyta, kad pabėgėlio statusas suteikiamas prieglobsčio prašytojui, kuris dėl visiškai pagrįstos baimės gali būti persekiojamas dėl rasės, religijos, tautybės, priklausymo tam tikrai socialinei grupei ar dėl politinių įsitikinimų yra už valstybės, kurios pilietis jis yra, ribų ir negali ar bijo naudotis tos valstybės apsauga arba neturi atitinkamos užsienio valstybės pilietybės, yra už valstybės, kurioje buvo jo nuolatinė gyvenamoji vieta, ribų ir dėl išvardytų priežasčių negali ar bijo į ją grįžti, jeigu nėra priežasčių, nustatytų šio įstatymo 88 straipsnio 1, 2 dalyse.

Ginčijamu sprendimu Migracijos departamentas nusprendė, kad pareiškėjo nurodyta persekiojimo baimė nepagrįsta, nes jis, atsakovo vertinimu, nepateikė jokių konkrečių, individualaus pobūdžio aplinkybių, leidžiančių daryti išvadą dėl gresiančio persekiojimo.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, vertindama atsakovo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, nurodė, kad pagal 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/95/ES dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų, vienodo statuso pabėgėliams arba papildomą apsaugą galintiems gauti asmenims ir suteikiamos apsaugos pobūdžio reikalavimų, nagrinėdamas prieglobsčio prašymą ir vertindamas realios persekiojimo grėsmės tikimybę, atsakovas privalo išsamiai įvertinti ir bendrą padėtį kilmės valstybėje, ir konkrečiai su pareiškėju susijusias faktines aplinkybes. Tačiau nagrinėtu atveju Migracijos departamentas sprendimą priėmė neįvertinęs visų pareiškėjo nurodytų ir paties Migracijos departamento nustatytų reikšmingų aplinkybių, reikalingų prašymui išspręsti.

Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija nusprendė, kad Migracijos departamentas turi iš naujo išnagrinėti pareiškėjo prašymą suteikti jam prieglobstį Lietuvos Respublikoje ir įvertinti visas reikšmingas faktines aplinkybes bei spręsti dėl pareiškėjui, tikėtina, kylančios grėsmės kilmės valstybėje dėl jo politinių pažiūrų. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija taip pat akcentavo, kad atlikdamas tokį vertinimą, Migracijos departamentas turėtų atsižvelgti į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo bei Europos Žmogaus Teisių Teismo suformuotą praktiką tokio pobūdžio bylose.

Administracinės bylos Nr. eA-4718-858/2017.

 
Informaciją atnaujino: LVAT
Informacija atnaujinta: 2017-10-10 15:32

Darbo laikas

I-IV

V

8.00 - 17.00

8.00 - 15.45

Pietų pertrauka

12.00 - 12.45

dokumentų priėmimo laikas

I-IV

V

7.30 - 17.00

8.00 - 15.45

Adresas

Žygimantų g. 2

LT-01102 Vilnius

Tel. (8 5) 279 1005

Faks. (8 5) 268 5875

info@lvat.lt

 

Kaip mus rasti?

e.teismas.lt

Lietuvos teismų
elektroninių paslaugų
portalas

TEISMO DARBO VERTINIMO
Anoniminė anketa

Moksleivi, pažink teismą iš arti!

Karjera LVAT

teisėjų ir teismo pirmininko skyrimo tvarka Europoje

 
Viso apsilankė:3443611Šiandien:2796Dabar naršo:28