HerbasLietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Visos naujienos

Ar Lietuvos mokslininkai toliau kausis dėl kūrybos ir tyrimų laisvės?
2017-06-15
 

Lietuvos mokslo taryba paskelbė kvietimo teikti paraiškas mokslininkų grupių projektams įgyvendinti 2017-2020 m. pirmojo ir antrojo konkursų sąlygas, nustatančias minimalius kvalifikacinius reikalavimus konkursui dėl finansavimo teikiamų projektų vadovams – būti paskelbus ne mažiau kaip kvietime nustatytą skaičių publikacijų periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (Impact Factor) Clarivate Analytics (buv. Thomson Reuters) Web of Science arba SCOPUS duomenų bazėse.

Su prašymu ištirti šių sąlygų teisėtumą į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą kreipęsis pareiškėjas abejojo, ar tokie reikalavimai  atitinka Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme įtvirtintus kūrybos ir mokslinių tyrimų laisvės, lituanistikos prioriteto, lygių galimybių bei sąžiningos konkurencijos principus ir konstitucinį teisinės valstybės principą.

Pareiškėjas teigė, kad minėtose Lietuvos mokslų tarybos paskelbtose konkursų sąlygose nustatytas reikalavimas, jog atitinkamas pareigas aukštosiose mokyklose, universitetuose, mokslo institutuose ir mokslo  įstaigose gali eiti tik mokslininkai, paskelbę mokslo darbų tokiuose leidiniuose, kurie yra pranešami  tarptautinėse duomenų bazėse, negali būti suabsoliutinamas. T. y. teisės aktuose kartu turi būti nustatyta ir alternatyva – kiti su mokslo darbų reikšmingumu susiję reikalavimai, kuriuos įvykdę mokslininkai galėtų eiti atitinkamas pareigas.

Atsakovas Lietuvos mokslų taryba su tokia nuomone nesutiko ir nurodė, kad  mokslininko mokslo darbų skaičius tarptautiniuose recenzuojamuose mokslo žurnaluose, kurių cituojamumo rodiklis aiškiai parodo publikuojamų mokslo darbų kokybę, tarptautinėje praktikoje yra visuotinas ir nepakeičiamas mokslinių tyrimų projektų kokybės vertinimo kriterijus, taip pat naudojamas ir Europos mokslo tarybos. Nustatomi reikalavimai turi padėti gerinti ir skatinti Lietuvos mokslo kokybę bei didinti jo tarptautinę sklaidą, neleisti jam užsisklęsti šalyje, izoliuotis nuo pasaulinių mokslo tendencijų.

 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, įvertinęs ginčo šalių argumentus, konstatavo, kad Lietuvos mokslo tarybos kvietimas teikti paraiškas mokslininkų grupių projektams įgyvendinti 2017-2020 m., kurio teisėtumą buvo prašoma ištirti, nėra norminis administracinis aktas. Tai vienkartis teisės taikymo aktas, skirtas jame nurodytai asmenų grupei. Teismas pažymėjo, kad pagrindiniai konkursui dėl finansavimo teikiamų mokslinių projektų paraiškų atrankos ir vertinimo kriterijai bei tvarka (taip pat pareiškėjams taikomi minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai) turėtų būti iš anksto  apibrėžti priimtame įstatyme ar jo įgyvendinamajame norminiame administraciniame akte, pvz., taisyklėse, tvarkos apraše ir pan. Tačiau kadangi pareiškėjas kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą prašydamas ištirti teisėtumą administracinio akto, kuris nėra norminis, ir dėl to byla turi būti nutraukiama, teismas netyrė, ar Lietuvos mokslo taryba tinkamai vykdė savo pareigą apibrėžti norminiame teisės akte pagrindinius konkursui dėl finansavimo teikiamų mokslinių projektų paraiškų atrankos ir vertinimo kriterijus.

Administracinės bylos Nr. I-7-261/2017. Cituojant arba kitaip platinant šią informaciją, prašome nurodyti informacijos šaltinį.

 

Thomson Reuters nuotrauka.

 
Informaciją atnaujino: LVAT
Informacija atnaujinta: 2017-09-20 10:35

Darbo laikas

I-IV

V

8.00 - 17.00

8.00 - 15.45

Pietų pertrauka

12.00 - 12.45

dokumentų priėmimo laikas

I-IV

V

7.30 - 17.00

8.00 - 15.45

Adresas

Žygimantų g. 2

LT-01102 Vilnius

Tel. (8 5) 279 1005

Faks. (8 5) 268 5875

info@lvat.lt

 

Kaip mus rasti?

e.teismas.lt

Lietuvos teismų
elektroninių paslaugų
portalas

TEISMO DARBO VERTINIMO
Anoniminė anketa

Moksleivi, pažink teismą iš arti!

Karjera LVAT

teisėjų ir teismo pirmininko skyrimo tvarka Europoje

 
Viso apsilankė:3443516Šiandien:2701Dabar naršo:62